Forskningsområder

  • Miljø, Energi, Natur, Ressourcer Beslutningsværktøjer Bæredygtig forvaltning af naturressourcer Bæredygtig udvikling Dansk miljøpolitik Globalisering og miljø International miljøpolitik Miljøøkonomi Olie og gas ressourcer Overgang til brint og brændselsceller Vand (økonomisk, socialt og miljøgode)
  • Samfundsøkonomi, Politik

Forskningsområder

Min forskning drejer sig hovedsageligt om de store omstillinger af økonomien til en grøn økonomi, dvs fossil-uafhængig økonomi, kredsløbsøkonomi, bioøkonomi, e-mobilitet osv.

Det er nogle meget langstrakte processer, der kan spænde over flere generationer. Derfor interesserer jeg mig for bl.a. økonomisk vækst over længere perioder, diskontering over meget lange perioder, omstillingens innovationsøkonomi, udvikling i ressourceeffektivitet og afkobling af ressourcestrømme fra økonomisk vækst.

Jeg interesserer mig især for tværfaglig forskning, hvor økonomiske perspektiver spiller sammen med andre videnskabelige perspektiver på samme problem. For eksempel med ingeniørviden i et projekt om brintbilen. Med museologiske perspektiver i et projekt om museers rolle i den almene oplysning om omstillingsprocesserne. Med geografiske perspektiver i et projekt om den grønne økonomi i europæiske lande og regioner.

Jeg underviser i økonomiske metoder og teorier, som anvendes i offentlig planlægning og regulering i forbindelse med grøn omstilling i bred forstand. Jeg arbejder også med lokal planlægning af grøn omstilling, for eksempel som arrangør af konferencen Klimaomstilling på Sjælland og Øerne i 2011.

Aktuelt arbejder jeg med samfundsøkonomisk vurdering af økosystemydelser, provenu-, fordelings- og konkurrenceevneproblemer i grøn omstilling, bioøkonomiens institutionelle rammer og publicering af resultaterne fra projektet om grøn økonomi i europæiske lande og regioner.

Curriculum

Anders Chr. Hansen, Ph.D., Lektor

Økonomien i bæredygtig udvikling, Energi-, Klima- og Miljøpolitik

Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAV)

Personlige data:

Født 27. Oktober 1957 i Danmark. Nationalitet: Dansk. Gift.

Akademiske grader:

2001: Ph.D. i Samfundsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter

1989: Cand.polit., Københavns Universitet

Ansættelser:

1993-: Roskilde Universitetscenter. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Kandidatstipendiat, adjunkt, lektor. Ph.D. afhandling: Økonomisk analyse af bæredygtig udvikling forsvaret i marts 2001. Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) fra 2007.

1991-93: Rigsrevisionen. Fuldmægtig. Den offentlige sektors produktivitet, målemetoder og deres anvendelse).

1987-91: Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF). Forskningsassistent, Seniorforsker. Regional og arbejdsmarkedsanalyse (modelbygning og empiriske studier af regionale og kønsmæssige lønforskelle, regional- og lokaløkonomisk udvikling mm).

1987-: Undervisningsansvar: Roskilde Universitet (RUC), University of Malaysia (UNIMAS) in Kuching, Den Kgl. Vetrerinær og LAndbohøjskole (KVL) og Copenhagen Business School (CBS): Økologisk, miljø- og ressourceøkonomi; Introduktion til økonomi; Makroøkonomi; International økonomi; Offentlig økonomi; Organisations- og institutionel økonomi; Teoretisk og praktisk statistik; Udviklingsøkonomi; Innovationsøkonomi.

Konsulentvirksomhed: Water Resource University, Hanoi. Udvikling af bachelor og kandidatstudier i økonomi.

Referee: Journal of Environmental Management. Ecological Economics, The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies, IMV-rapporter om diskontering og cost-benefit-analyse.

 

Forsknings og undervisningsoplysninger

Aktuelt undervisningsansvar:

TEKSAM:

Samfundsøkonomiske og miljørelaterede modeller

Teorier og metoder til analyse af grøn omstilling

SAMBACH:

Introduktion til samfundsøkonomi

Kvantitativ metode (Statistik)

 

Ecological economics/Environment and economics, energy planning and climate policy, global public goods, mikro- og makroøkonomi, international økonomi, udviklingsøkonomi, offentlig økonomi, institutionel økonomi, statistik, teknologiøkonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, byudviklingens økonomi.

Vis alle »

Vis alle »

ID: 4422