Luk

Organisationsprofil

Visuel kultur og performance-design

Forskningsgruppen Visuel Kultur og Performance-design (VISPER) forsker i forskellige oplevelses- og medieformer, f.eks. billeder, udstillinger, koncerter og teaterforestillinger, med fokus på erkendelse, oplevelse og design.

Visuel Kultur er et bredt studium af visuelle fænomener (billeder og andre visuelle medier) med afsæt i bl.a. kommunikationsteori, semiotik, kulturteori, kunsthistorie og antropologi.

Performance-design er studiet af forskellige former for performances (koncerter, teater, flash-mobs og lign.) med afsæt i bl.a. sociologi, antropologi og performance-teori.

Medlemmerne i gruppen arbejder med at beskrive, analysere og forstå disse kulturfænomener med et ståsted i fagområderne Visuel Kultur og Performance-studier. Men de lægger samtidig vægt på at der i forskningen skal indgå et udviklingsperspektiv (designforskning), bl.a. i form af deltagelse i planlægning og realisering af performances og designs. Forskningsindsatsen sigter i høj grad på udvikling af nye former og nye arbejdsmetoder indenfor områderne.

Området er præget af en multisensorisk og multidisciplinær tilgang. Centrale emner er stil og æstetik, koncept og smag, ritualer og leg, krop og rum, følelser og fantasi, performer og tilskuer, kognition og kreativitet, engagement og indlevelse samt fascination og formidling.

Forskningsgruppen udforsker nutidens iscenesættelse af æstetiske situationer, begivenheder og miljøer og de kulturelle og samfundsmæssige implikationer forbundet hermed. Herigennem undersøger gruppen mere bredt centrale tendenser i nutidens kulturproduktion og i æstetiseringen af livsformerne mere generelt.

 

Vis alle »

Aktiviteter

(435)

Vis alle »

Priser

(2)

Vis alle »

ID: 552418