Luk

Organisationsprofil

Forskningsgruppen bedriver tværvidenskabelig sundhedsforskning med afsæt i humaniora og samfundsvidenskaberne ud fra en ambition om at skabe ny viden om de dynamikker der gør, at mennesker handler i forhold til sundhed og sygdomme på måder, der kan ses som subjektive medieringer af deres sociale situation og af den institutionelle kontekst.

Forskningsgruppens mål er at bidrage til en teori- og praksisudvikling, der kan medvirke til at bringe de sociale og kulturelle aspekter af sundhed, sygdom og ulighed stærkere ind i sundhedsvidenskaberne, i sundhedsuddannelser og i institutionelle sundhedspraksisser.

Et centralt spørgsmål for gruppens arbejde er knyttet til ulighed i sundhed, som vi arbejder med i både samfundsmæssige, institutionelle og subjektive perspektiver med det formål at skabe nye indsigter i de dynamikker, der er på spil, når politikere, forskere og sundhedsprofessionelle arbejder på at fremme sundheden hos borgere, klienter eller patienter. I den forbindelse er vi særligt optagede af hvordan et øget fokus på sundhed også er med til at skabe, reproducere, usynliggøre ulighed i sundhed.

Teoretisk og metodologisk er vores forskning inspireret bl.a. af sociologi, kønsforskning, medicinsk sociologi, filosofi, lærings- og kulturteori. Vi arbejder empirisk ud fra forskellige kvalitative tilgange, der på forskellig vis indfanger menneskers handlinger, orienteringer, fortolkninger og erfaringer med sundhedsfremme, sundhed og sygdom.

 

ID: 49605411