Luk

Organisationsprofil

Vores forskning er fokusseret på Jordens historie, og hovedsagelig de sidste 2.6 millioner år. Denne tidsperiode er defineret som Kvartærtiden, og den binder nutiden sammen med den geologiske fortid. Den dækker over tiden med istider (Pleistocen] og indeholder også tiden efter den seneste istid (Holocene). Kvartærtiden repræsenterer en periode med dramatiske ændringer i klima, miljø og udvikling, og hvor fremkomsten af det moderne menneske finder sted.

Sedimentære og vulkanske aflejringer fra kvartærtiden er vigtige fordi de indeholder materialer med hjælp fra hvilke, vi kan (i) forske i menneskets oprindelse (ii) sammenligne med og bedømme nutidens klima og miljø-mæssige ændringer, og (iii) bedømme størrelsen og frekvensen af natur-katastrofer, som stammer fra vulkanudbrud, jordskælv, og andre natur-fænomener. Fortiden indeholder nøglen til hvorledes vi kan måle den risiko, der er forbundet med naturkatastrofer og de menneskeskabte ændringer af miljøet, og denne viden er særdeles væsentlig, at have for planlæggere og politiske beslutningstagere.

Forskningen, der udføres i vores gruppe, falder indenfor de følgende fire temaer, der hver for sig har forbindelser med hinanden:

 

Paleo-klima og paleo-miljø

 • Paleo-klima, variationer i havenes vandstand samt oceanernes  forsuring
 • Paleo-grundvandssysteme
 • Landskabets udvikling

 

Naturkatastrofer

 • Vulkanudbrud
 • Jordskælv og tsunamier
 • Jordskred
 • Oversvømmelser, orkaner

 

Menneskets oprindelse

 • Tidlige menneskearters udbredelse i den Pleistocene periode

 

Kalibrering af Kvartærtidens tidsskalaer

 • Kalibrering af  standarders 40Ar/39Ar alder ved hjælp af  astronomiske parametre
 • 40Ar/39Ar kalibrering af tidsskalaen der er baseret på 'års inddelingen' i de Grønlandske iskerner
 • Alderen på de geomagnetiske ændringer.

 

 Nogle af de redskaber som vi benytte

 • Pollen og andre paleontologiske studier som vidnesbyrd om tidligere tiders miljømæssige forhold
 • 40Ar/39Ar, astronomiske og OSL aldersbestemmelser
 • Bestemmelse af kemisk sammensætning ved hjælp af Mikro XRF analyse
 • Remote Sensing
 • Computer modelering

 

 

Vis alle »

Vis alle »

Priser

(2)

Vis alle »

ID: 31416234