Luk

Organisationsprofil

 

Miljøet ændrer sig i tid og rum, både som resultat af naturlige faktorer og som resultat at menneskelige aktiviteter. Ændringerne foregår på tidslige og rumlige skalaer fra meget små til meget store. På den rumlige skala omfatter gruppens forskning emner af global karakter, f.eks. klimaændringer, såvel som af mere lokal karakter, f.eks. erosion og naturforvaltning. På den tidslige skala spænder forskningsemnerne over den geologiske fortid, den historiske fortid, nutiden og fremtiden.

Gruppens arbejdsområde er miljødynamik og anvendt økologi i bredeste forstand. Emnet vand et er fællestræk for det meste af det arbejde, der foregår i gruppen, hvad enten det drejer sig om akvatiske økosystemer, organismers vandbalance, vandets kredsløb eller menneskets udnyttelse af akvatiske ressourcer og systemer. Gruppens forsknings foregår indenfor følgende områder:

 • Økotoksikologi og risikovurdering
 • Populationsbiologi og -modellering
 • Marin biogeokemi
 • Planktonøkologi
 • Plante-økofysiologi
 • Vandets kredsløb, herunder samfundsmæssige interaktioner og implikationer.
 • Erosionsprocesser og -modellering
 • Økohydrologi og remote sensing
 • Landskabsøkologi
 • Naturforvaltning
 • Økologisk palæontologi
 • Kvartær datering / Quadlab
 • Miljøhistorie og -arkæologi; studiet af fortidens miljøforhold og ressourcer, samt befolkningens udnyttelse af og påvirkning af disse.

 

 

Aktiviteter

(449)

Vis alle »

Priser

(1)

Vis alle »

ID: 591523