Luk

Organisationsprofil

Forskningen i Center for Magt, Medier og Kommunikation (MMK) har til formål at undersøge og analysere udøvelse af magt via medierne. Forskningen kobler tre indbyrdes forbundne dimensioner ved mediernes magt: Produktion, indhold og brug. Disse tre dimensioner er ikke tidligere blevet integreret i dansk forskning på området, og der er derfor et stort behov for at lave empiriske undersøgelser inden for en dansk kontekst. Både som grundforskning og som anvendt forskning vil vi tilvejebringe et solidt grundlag for forståelsen af medie-magtmekanismer i det danske samfund, der kan danne udgangspunkt for forskellige policy-tiltag. Centret vil også styrke dansk forsknings muligheder for at indgå i internationale komparative undersøgelser af magt og medier. Konkret vil forskningen i MMK blive baseret på en kombination af for det første en række fælles centrale datasæt om medie-magt og for det andet en række undersøgelser inden for specifikke analyseområder, der afspejler de deltagende forskeres ekspertiser i relation til medie-magt. Tilsammen bidrager de to typer forskningsaktiviteter til en mediemagtudredning. Både de fælles centrale datasæt og de specifikke analyseområder vil dække forskellige typer af politiseret medieret kommunikation, f.eks. nyheder, kampagner, lobbyisme og strategisk organisationskommunikation.

MMK undersøger magtperspektiver på medier og kommunikation, og bygger videre på strategien fra det tidligere satsningsområde. MMK er et fagligt forum for udvikling af teorier samt produktion af empirisk viden om udøvelse af magt i, igennem, og via medierne. MMK arbejder på tværs af traditionelle metodiske siloer ved at kombinere produktionsanalyser, indholdsanalyser og receptionsanalyser.

 

Vis alle »

Aktiviteter

(293)

Vis alle »

Priser

(2)

Vis alle »

ID: 37395589