1. Forskning › Rapport
 2. Udgivet

  Kalaalimernit : Rapport fra seminaret "Den sociokulturelle og sundhedsmæssige betydning af kalaalimernit 6.-7. maj 1997. / Hansen, Klaus Georg.

  Nuuk : Direktoratet for sundhed og forskning, 1997. (INUSSUK - Arctic Research Journal; Nr. 1).

  Publikation: ForskningRapport

 3. Udgivet

  Kampen om rummet : om trafikpolitik og kvarterløft i Kgs. Enghave. / Andersen, John; Fotel, Trine Nordgaard.

  1 udg. Roskilde University : Roskilde Universitet, 2002. (Research Papers / Department of Social Sciences; Nr. 3).

  Publikation: ForskningRapport

 4. Udgivet

  Kapacitetsopbygning og forebyggende miljøindsats : Projekterfaringer fra det polske udviklingsprojekt LA-EPA. / Kjær, Tyge.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2004. 14 s.

  Publikation: ForskningRapport

 5. Udgivet
 6. Udgivet

  Klimaomstilling i byggeriet - kommunernes rolle : Arbejdsrapport. / Stauning, Inger; Holm, Jesper; Søndergård, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2011.

  Publikation: ForskningRapport

 7. Udgivet

  Kommunernes finansiering af affaldsbortskaffelsen : anvendelse af "hvile-i-sig-selv-princippet". / Kirkelund, Ole.

  Center for samfundsvidenskabelig miljøforskning, 1997. 83 s.

  Publikation: ForskningRapport

 8. Udgivet

  Kommunikativ planlegging og demokrati - nye perspektiver i planforskningen. / Pløger, John.

  2002:17 udg. Oslo : Norsk Institutt for by- og regionsforskning, 2002.

  Publikation: ForskningRapport

 9. Udgivet

  Konsekvernser af storskala råstof og energiprojekter i Arktis : Del 1: historik, beskæftigelse og mobilitet. Arbejdspapir 161. / Rasmussen, Rasmus Ole; Jensen, Keld.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. (NORS-skrifter ; Nr. 48).

  Publikation: ForskningRapport

 10. Udgivet
 11. Udgivet
 12. Udgivet

  Kræft og mineraluæld. / Holm, Jesper; Bisgaard, Palle; Hansen, Flemming; Hansen, Janne; Nielsen, Kim; Voss, Michael.

  Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere, 2002.

  Publikation: ForskningRapport

 13. Udgivet
 14. Udgivet

  Kvalitative metoder i kulturgeografien. / Buciek, Keld.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1995. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Arbejdspapir; Nr. 121).

  Publikation: ForskningRapport

 15. Udgivet

  Kvinderne i Grønland : kvindeorganiseringens betydning i den politiske debat. / Pedersen, Kirsten Bransholm.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1989. (Forskningsrapportserien; Nr. 115).

  Publikation: ForskningRapport

 16. Udgivet

  Kvinder og mænds psykiske arbejdsmiljø : - et kønsperspektiv på en aktuel tendens i arbejdets udvikling. / Lund, Henrik Lambrecht.

  København : Landsorganisationen i Danmark, 2007. 48 s.

  Publikation: ForskningRapport

 17. Udgivet

  Køn, klasse og ligestilling. / Andersen, John.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. (Research Papers / Department of Social Sciences; Nr. 7).

  Publikation: ForskningRapport

 18. Udgivet

  Landskabet og de alternative driftsformer. / Brandt, Jesper; Andersen, Erling; Petersen, Ellen H.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997. (Landskabsøkologiske skrifter; Nr. 6).

  Publikation: ForskningRapport

 19. Udgivet

  Landskabet som ressource : Scenarier og strategier for en bæredygtig udvikling i Øresundsregionen. Slutrapport 2006. / Caspersen, Ole Hjorth; Skärbäck, Erik; Stahl Olafsson, Anton.

  1 udg. København : Skov & Landskab, 2006. 59 s.

  Publikation: ForskningRapport

 20. Udgivet

  Landskabsanalyse : Nationalpark projekt Kongernes Nordsjælland. / Caspersen, Ole Hjorth; Jacobsen, Johnny; Nellemann, Vibeke; Falkentorp, Tina.

  1 udg. København : Skov- og Naturstyrelsen, 2005. 78 s.

  Publikation: ForskningRapport

 21. Udgivet

  Landskabsanalyse - Pilotprojekt Nationalparken Mols Bjerge. / Caspersen, Ole Hjorth; Nellemann, Vibeke.

  København : Skov & Landskab, 2004. 97 s.

  Publikation: ForskningRapport

 22. Udgivet

  Landskabsudviklingen i det åbne land : empiriske tendenser set fra et urbaniseringssynpunkt. / Brandt, Jesper; Holmes, Esbern.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 168).

  Publikation: ForskningRapport

 23. Udgivet
 24. Udgivet

  Legal change in north/south perspective. / Arnfred, Signe.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. (Occasional paper / International Development Studies; Nr. 18).

  Publikation: ForskningRapport

 25. Udgivet

  Levevilkår og trafik i Kgs. Enghave : resultater af en spørgeskemaundersøgelse. / Andersen, John.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002. (Research Papers / Department of Social Sciences; Nr. 13).

  Publikation: ForskningRapport

 26. Udgivet

  Liberalisering af energimarkeder. / Olsen, Ole Jess.

  København : Nordic Council of Ministers, 2004. 90 s. (TemaNord; Nr. 563, Vol. 2004).

  Publikation: ForskningRapport

 27. Udgivet

  Life-cycle Analyis of the total Danish energy system : 1st Annual Report. / Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1995. 88 s. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 291).

  Publikation: ForskningRapport

 28. Udgivet

  Life-cycle analysis of the total danish energy system. / Kuemmel, Bernd; Sørensen, Bent; Nielsen, S.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997. 211 s. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 334).

  Publikation: ForskningRapport

 29. Udgivet

  Living conditions and food production : women's knowledge and resources seen as a potential in a sustainable food strategy. / Land, Birgit; Pedersen, Kirsten Bransholm.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1995. 16 s. (Forskningsrapportserien; Nr. 25).

  Publikation: ForskningRapport

 30. Udgivet

  Livsformer i fiskeriafhængige bydger i Island og Færøerne : en analyse af interviews med arbejdere i fiskeindustrien. / Bærenholdt, Jørgen Ole.

  Roskilde Universitetscenter, Roskilde : Roskilde Universitet, 1990. 96 s.

  Publikation: ForskningRapport

 31. Udgivet

  Livsformer og arbejdsevner i den regionale udvikling i Nordatlanten. / Bærenholdt, Jørgen Ole.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1989. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Arbejdspapir; Nr. 82).

  Publikation: ForskningRapport

 32. Udgivet

  Livsformer og kostmønstre. / Jelsøe, Erling; Lassen, Jesper; Land, Birgit.

  Aarhus : Handelshøjskolen i Århus, 1996.

  Publikation: ForskningRapport

 33. Udgivet

  Livsformer og småbrug i Ungarn : et bidrag til udviklingen af en kulturgeografisk metode. / Bærenholdt, Jørgen Ole.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1986. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; Nr. 53).

  Publikation: ForskningRapport

 34. Udgivet

  Local government : the cultural-economic transition og Hungary fro a local governement function perspective. / Plum, Viggo.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 130).

  Publikation: ForskningRapport

 35. Udgivet

  Local Sustainable Energy Assessment of Uttarakhand and West Bengal : HighARCS Project. / Andersen, Jan; Lund, Søren.

  Highland Aquatic Resources Conservation and Sustainable Development Project, 2013. 27 s.

  Publikation: ForskningRapport

 36. Udgivet

  Local Sustainable Energy Assessment Report of Quang Tri in Vietnam : HighARCS Project. / Andersen, Jan; Lund, Søren.

  Highland Aquatic Resources Conservation and Sustainable Development Project, 2013. 24 s.

  Publikation: ForskningRapport

 37. Udgivet

  Local Sustainable Energy Assessment Report of the Guandong Province in China : HighARCS project. / Andersen, Jan; Lund, Søren.

  Highland Aquatic Resources Conservation and Sustainable Development Project, 2013. 24 s.

  Publikation: ForskningRapport

 38. Udgivet
 39. Udgivet

  Lokaliseringsbetingelser for lærebaseret maskinproduktion. / Eliasen, Søren.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 151).

  Publikation: ForskningRapport

 40. Udgivet

  Lokalpolitik og kommunestyre : Delrapport: Politisk rekruttering i kommunerne. / Bugge Andersen, Lars; Jensen, Henrik Toft; Plum, Viggo; Villadsen, Søren.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1978. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; Nr. 1).

  Publikation: ForskningRapport

 41. Udgivet

  Lokalsamfundsempowerment : et Københavnsk casestudie. / Andersen, John; Tyroll Beck, Anne Marie.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2003. (Research Papers / Department of Social Sciences; Nr. 3).

  Publikation: ForskningRapport

 42. Udgivet

  Long-term integration of photovoltaics into the global energy system. / Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. 11 s. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 330).

  Publikation: ForskningRapport

 43. Udgivet

  Long-term integration of renewable energy sources into the European energy system. / Sørensen, Bent; Andrew, A.; Audinet, P.; Bougard, J.; Brauer, W.; Connor, H.

  Mannheim : Zentrum für europäische Wirtschaftforschung, 1996. 600 s.

  Publikation: ForskningRapport

 44. Udgivet

  Long-term scenarios for global energy demand and supply. / Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1999. 214 s. (IMFUFA-tekst : i, om og med matematik og fysik; Nr. 530).

  Publikation: ForskningRapport

 45. Udgivet

  Luftkvalitet i danske byer. / Solvang Jensen, Steen; Palmgren, F.; Berkowicz, R.; Kemp, K.

  Roskilde, 1997.

  Publikation: ForskningRapport

 46. Udgivet

  Læring i forsyningskæder : fremmende og hæmmende faktorer. / Nielsen, Lise Drewes; Nygaard, Else.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002.

  Publikation: ForskningRapport

 47. Udgivet

  Management of biodiversity in a landscape ecological perspective : report and contributed papers. / Agger, Peder Winkel (Redaktør); Bitsch, Ritta (Redaktør).

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. (Landskabsøkologiske skrifter; Nr. 15).

  Publikation: ForskningRapport

 48. Udgivet

  Managing resources in the Arctic : problems in the development of fisheries. / Rasmussen, Rasmus Ole.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 135).

  Publikation: ForskningRapport

 49. Udgivet
 50. Udgivet

  Medborgercentre - et fremtidigt bibliotekskoncept. / Delica, Kristian Nagel; Nilsson, Ida Norvin.

  Kulturstyrelsen, 2012. 83 s.

  Publikation: ForskningRapport

 51. Udgivet

  Mening i arbejdet : Et litteraturstudie med særligt fokus på mening i omsorgsarbejdet. / Kamp, Annette; Munck-Madsen, Eva.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2008. 54 s.

  Publikation: ForskningRapport

 52. Udgivet

  Miljøanalyse af produktionen i Horsens. / Schroll, Henning.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1989. 148 s. (Forskningsrapportserien; Nr. 9, Vol. 1989).

  Publikation: ForskningRapport

 53. Udgivet

  Miljø i Norden og EF»c studier af miljøproblemer og miljøregulering i vesteuropæiske lande og organisationer. / Andersson, Morten; Bennekov, Gunver; Møller, Kim; Nondal, Lars; Schroll, Henning.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1990. (Forskningsrapportserien; Nr. 17, Vol. 1990).

  Publikation: ForskningRapport

 54. Udgivet
 55. Udgivet

  Miljø- og reformering af energilovgivningen. / Olsen, Ole Jess.

  København, 1998.

  Publikation: ForskningRapport

 56. Udgivet

  Miljøregulering af galvanoindustrien : en undersøgelse af regelgrundlag og implementering i miljøgodkendelser udført i vinteren 1997 og 1998. / Mortensen, Jens Peter.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998. (Arbejdspapir / Institut for miljø, teknologi og samfund, Roskilde universitetscenter; Nr. 21).

  Publikation: ForskningRapport

 57. Udgivet

  Miljøreguleringen og det naturvidenskabelige grundlag. / Højsholt, Ulla.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1991. 83 s. (Forskningsrapportserien; Nr. 22).

  Publikation: ForskningRapport

 58. Udgivet

  Miljøviden og beslutningsprocesser : et case-studie i trafik og miljø. / Sørensen, Claus Hedegaard.

  Roskilde : National Environmental Research Institute, 2001. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 140).

  Publikation: ForskningRapport

 59. Udgivet

  Miljøvurderinger af projekter : internationalt og nationalt. / Schroll, Henning.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1994. 85 s. (Forskningsrapportserien; Nr. 27).

  Publikation: ForskningRapport

 60. Udgivet

  Miljøvurdering i regioplanlægningen : evaluering af Nordjyllandsprojektet. / Elling, Bo.

  Miljø og energiministeriet, Landsplanafdelingen, 1999. 95 s.

  Publikation: ForskningRapport

 61. Udgivet
 62. Udgivet

  MIO min MIO : report on the MIO experiment in the state sector. / Mathiesen, Karin; Hvid, Helge Søndergaard; Hasle, P.; Hvenegaard, H.

  Copenhagen : CASA, 1997.

  Publikation: ForskningRapport

 63. Udgivet

  Mircea Cel Batran Naval Academy Constansa : Evaluation Report. / Jensen, Henrik Toft; Erk, Nejat; Dimovska, Simona; Duke, Chris.

  Belgien : European University Association, 2013. 23 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewRapport

 64. Udgivet

  Mobility Management for Businesses - A contextual analysis : Master Thesis. / Guasco, Clement Nicolas.

  Roskilde Universitet, 2011. 92 s.

  Publikation: ForskningRapport

 65. Udgivet

  Modelanalyser af mobilitet og miljø : slutrapport fra ALTRANS og AMOR II. / Gudmundsson, Henrik; Christensen, Linda.

  National Environmental Research Institute, 2003. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 447).

  Publikation: ForskningRapport

 66. Udgivet

  Modelling of a complete PV-thermal energy system. / Sørensen, Bent.

  Ballerup : Novator Advanced Technology consulting/Cenergia, 2004. 28 s.

  Publikation: ForskningRapport

 67. Udgivet

  Models and resolution principles for logical meta-programming anguages. / Christiansen, Henning.

  Le Chesnay, 1992. (INRIA rapports de recherche; Nr. 1594).

  Publikation: ForskningRapport

 68. Udgivet

  Modernisation and flexible environmental regulation. / Holm, Jesper.

  Bielefeld : Zentrum für Interdisziplinäre Forschung, 1999.

  Publikation: ForskningRapport

 69. Udgivet

  Modernisation by national environmental policy planning. / Holm, Jesper.

  Netherlands : CSTM, 1997.

  Publikation: ForskningRapport

 70. Udgivet

  Multifunctionality, function and the capacity to change. / Frederiksen, Peter.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 179).

  Publikation: ForskningRapport

 71. Udgivet

  Multifunctional landscapes, definitions and applications. / Brandt, Jesper; Vejre, Henrik.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 172).

  Publikation: ForskningRapport

 72. Udgivet
 73. Udgivet
 74. Udgivet
 75. Udgivet
 76. Udgivet
 77. Udgivet
 78. Udgivet
 79. Udgivet
 80. Udgivet
 81. Udgivet
 82. Udgivet

  Municipal and regional heat planning in the Katowice region : Survey of district heating networks. / Andersen, Jan.

  The Danish Joint Venture Group, 1995.

  Publikation: ForskningRapport

 83. Udgivet
 84. Udgivet
 85. Udgivet
 86. Udgivet

  Municipal and regional heat planning in the Katowice region : The scenario model, annex 1, part one. / Andersen, Jan.

  The Danish Joint Venture Group, 1995.

  Publikation: ForskningRapport

 87. Udgivet
 88. Udgivet
 89. Udgivet

  Municipal and regional heat planning in the Katowice region : Survey of individual boilers. / Andersen, Jan.

  The Danish Joint Venture Group, 1995.

  Publikation: ForskningRapport

 90. Udgivet
 91. Udgivet

  Municipal and regional heat planning in the Katowice region : Annex 2, part 1-8. / Andersen, Jan.

  The Danish Joint Venture Group, 1995.

  Publikation: ForskningRapport

 92. Udgivet

  National and regional approaches for ecological networks in Europe. / Kristiansen, Ib; Jongman, R. G. H.

  Strassbourg : Council of Europe, 2001. (Nature and Environment Series; Nr. 110).

  Publikation: ForskningRapport

 93. Udgivet
 94. Udgivet
 95. Udgivet

  Naturbeskyttelse og det almindelige agerland. / Brandt, Jesper.

  Kbh. : Skov & Landskab, 1995. (Forskningsserien; Nr. 12).

  Publikation: ForskningRapport

 96. Udgivet
 97. Udgivet
 98. Udgivet

  Naturpark Maribosøerne – kulturel værdi og parkidentitet. / Marboe, Anne Husum; Møller, Kamilla Hansen.

  2010. 32 s.

  Publikation: ForskningRapport

 99. Udgivet

  Netværksregulering af arbejdsmiljøet : begreber, teori og eksempler. / Kamp, Annette; Nielsen, Klaus Tranetoft.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2005. 30 s.

  Publikation: ForskningRapport

 100. Udgivet
 101. Udgivet

  Netværksstyring i velfærdssamfundet : de lokale koordineringsudvlag. / Andersen, John; Torfing, Jacob.

  Aalborg : Aalborg Universitet, 2002. (Arbejdstekst / CARMA; Nr. 6).

  Publikation: ForskningRapport

 102. Udgivet
 103. Udgivet

  New Public Management : Konsekvenser for arbejdsmiljø og produktivitet. / Kamp, Annette; Hohnen, Pernille ; Scheller, Vibeke Kristine; Hvid, Helge Søndergaard.

  Roskilde, 2013. 81 s. (Skriftserie for Center for Arbejdslivsforskning (CAF); Nr. 3).

  Publikation: Forskning - peer reviewRapport

 104. Udgivet

  Non-linear Modelling of integrated energy supply and demand matching systems. / Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. 12 s. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 327).

  Publikation: ForskningRapport

 105. Udgivet

  Nordic Energy Project on Biohydrogen : Final report from Roskilde University. / Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 61 s.

  Publikation: ForskningRapport

 106. Udgivet

  Nordic world heritage : proposals for new areas for the UNESCO world heritage list. / Suul, J. (Redaktør); Agger, Peder Winkel; Algreen-Ussing, G.; Ehrström, M.; Flander, J-P.; Linkola, M.; Thorvardasdottir, G.; Vilhjalmsson, V.Ö.; Endresen, A.K.; Hegard, T.; Sønstebø, G.; Hoberg, B.; Löfgren, R.

  Nordic Council of Ministers, 1996. 217 s. (Nord; Nr. 31).

  Publikation: ForskningRapport

 107. Udgivet

  Nordiske fiskersamfund i fremtiden vol. 1 : fiskeri og fiskersamfund. / Johansen, Samal.

  Kbh. : Nordic Council of Ministers, 1995. (TemaNord; Nr. 585).

  Publikation: ForskningRapport

 108. Udgivet

  Nordiske fiskersamfund i fremtiden vol.2 : Små samfund under europæisk integration og marginalisering. / Johansen, Samal.

  Kbh. : Nordic Council of Ministers, 1995. (TemaNord; Nr. 586).

  Publikation: ForskningRapport

 109. Udgivet

  Nord-syd turismesystemets omorganisering : Fra transterritorial dominans til lokal kontrol. / Sørensen, Flemming.

  Roskilde Universitetscenter : Roskilde Universitet, 2001. 268 s. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Forskningsrapport; Nr. 123).

  Publikation: ForskningRapport

 110. Udgivet

  Note on energy price elasticities and demand modelling. / Sørensen, Bent.

  1995. 6 s.

  Publikation: ForskningRapport

 111. Udgivet

  Nye begreber om tid og arbejde : et tidssociologisk perspektiv. / Kamp, Annette.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2008. 16 s.

  Publikation: ForskningRapport

 112. Udgivet
 113. Udgivet

  Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen. Rapport 2: Internationale erfaringer. / Buser, Martine; Schultz Larsen, Casper; Koch, Christian.

  Lyngby : DTU Byg, 2007. 105 s. (BYG rapport; Nr. R-133).

  Publikation: ForskningRapport

 114. Udgivet

  Ny planlægningsstrategi for implementering af vindkraft i den offentlige planlægning : Ressourcebegrebet som grundlag for vindmølleplanlægning. / Lybæk, Rikke Bak; Møller, Poul.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1999. 186 s. (Rapportserien \Institut for miljø, teknologi og samfund, Roskilde universitetscenter; Nr. 75).

  Publikation: ForskningRapport

 115. Udgivet

  Næringssaltbegræsning af makroalger i danske kystområder : et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing Amt, Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ribe Amt, Sønderjyllands Amt, Fyns Amt, Roskilde Universitetscenter og Danmarks Miljøundersøgelser. / Krause-Jensen, D.; Jensen, C.; Nielsen, K.; Pedersen, Morten Foldager; Hansen, D.F.; Laursen, M.; Platz, E.M.; Madsen, P.B.; Bruntse, G.; Rask, N.; Larsen, S.; Hvas, E.

  National Environmental Research Institute, 2002. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 392).

  Publikation: ForskningRapport

 116. Udgivet

  Oil exploration in the fylla area : an initial assessment of potential environmental impacts. / Mosbech, Anders; Dietz, R.; Boertmann, D.

  National Environmental Research Institute, 1996. (NERI Technical Report; Nr. 156).

  Publikation: ForskningRapport

 117. Udgivet

  Om handicaphjælperarbejde : Analyse af fokusgruppesamtaler. / Munk-Madsen, Eva.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2006. 101 s.

  Publikation: ForskningRapport

 118. Udgivet
 119. Udgivet

  On the quantification of security. / Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1984. 28 s. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 83).

  Publikation: ForskningRapport

 120. Udgivet
 121. Udgivet
 122. Udgivet

  Opportunities for Business Cooperation in the Fehmarn Belt Region. / Samson, Jesper; Heegaard Christensen, Morten ; Jespersen, Per Homann.

  Femern Belt Logistics Platform, 2011. 23 s.

  Publikation: ForskningRapport

 123. Udgivet

  Options for politics of inclusion and post-industrial solidarity. / Andersen, John.

  Aalborg : Aalborg Universitet, 2000. (GEP working papers : publications from the research programme: Gender, empowerment and politics; Nr. 5).

  Publikation: ForskningRapport

 124. Udgivet
 125. Udgivet

  Overall methodologies to assess environmental effects of biomass production and routes. / Schroll, Henning; Van Zeits, H.; Reinhardt, G.A.

  1996.

  Publikation: ForskningRapport

 126. Udgivet

  Overconsumption and sustainable development in Denmark and globally. / Hansen, Anders Chr.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002. (Research Papers / Department of Social Sciences; Nr. 01).

  Publikation: ForskningRapport

 127. Udgivet
 128. Udgivet

  Parsing and compilation of generative languages. / Christiansen, Henning.

  Roskilde, 1986. (Datalogiske Skrifter; Nr. 1986:3).

  Publikation: ForskningRapport

 129. Udgivet

  Patterns of envieonmentasl change and livelihood change. / Sano, Hans-Otto.

  1996. (SASA notes and working paper).

  Publikation: ForskningRapport

 130. Udgivet

  Patterns of environmental change and livelihood change. / Sano, Hans-Otto.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. (Sasa notes and working paper).

  Publikation: ForskningRapport

 131. Udgivet

  Pavol Jozef Safàrik University in Kosice : EUA Review Report. / Jensen, Henrik Toft; Irvine, Maxwell; Holenda, Jiri; Goktepe, Fatma.

  Brussels : European University Association, 2007. 27 s.

  Publikation: ForskningRapport

 132. Udgivet

  Pavol Jozef Safàrik University in Kosice (Univerzita Pavia Jozefa Safarika V Kosiciach) : Evaluation Report. / Jensen, Henrik Toft; Irvine, Maxwell; Holenda, Jiri; Göktepe, Fatma.

  Brussels : European University Association, 2008. 27 s.

  Publikation: ForskningRapport

 133. Udgivet

  People on the Move : A Comparison of Travel Patterns in OECD Countries. / Figueroa, Maria; author), L.Schipper (main; Gorham, R.

  Berkeley, California : Institute of Urban and Regional Development, University of California, 1995. 45 s.

  Publikation: ForskningRapport

 134. Udgivet

  Photovoltaic components and systems : status of R&D in IEA countries. / Sørensen, Bent; Claverie, A.; Kimman, J.; Novak, S.; Watt, G.; Watt, M.

  Paris : International Energy Agency, 1998.

  Publikation: ForskningRapport

 135. Udgivet

  Photovoltaic power systems in selected IEA member countries, no. 3. / Sørensen, Bent.

  Paris : International Energy Agency, 1999.

  Publikation: ForskningRapport

 136. Udgivet

  Photovoltaic/Thermal Solar Collectors and their Potential in Denmark. / Sørensen, Bent (Redaktør); Bosanac, M (Redaktør); Katic, I (Redaktør); Sørensen, H (Redaktør); Badran, J (Redaktør).

  Copenhagen : Esbensen Consulting Engineers, 2001. 102 s.

  Publikation: ForskningRapport

 137. Udgivet

  Planlægning mellem genstand, viden og magt. / Pedersen, Kaare (Redaktør).

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1995.

  Publikation: ForskningRapport

 138. Udgivet

  Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling: Triple - helix Region Sjælland : Hovedrapport. / Fuglsang, Lars; Kastrup Hansen, Benny; Hansen, Povl Adler; Jacobsen, Ole Morten Noel Brings; Sanderhage, Tue; Serin, Göran Folke; Skaarup, Ulla.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2008. 58 s.

  Publikation: ForskningRapport

 139. Udgivet
 140. Udgivet

  Political space and place : changing production system and public service. case: New territorial governing in Greece. / Plum, Viggo.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 180).

  Publikation: ForskningRapport

 141. Udgivet
 142. Udgivet
 143. Udgivet

  Postsocialistiske understrømme : Arbejdere, teknokrater og habitusforandringer i postsocialismens Slovakiet. / Pedersen, Michael Haldrup.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Forskningsrapport; Nr. 124).

  Publikation: ForskningRapport

 144. Udgivet

  Preludes to a theory of the spatial firm. / Odgaard, Mads.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 133).

  Publikation: ForskningRapport

 145. Udgivet

  Produktion, reproduktion og levevilkår : om tidens brug og arbejdets fordeling. / Stauning, Inger.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1990.

  Publikation: ForskningRapport

 146. Udgivet

  Progress in Wind Energy Utilization. / Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1995. 40 s. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 288).

  Publikation: ForskningRapport

 147. Udgivet

  Project outline : gender, democracy and welfare states in trnasition. / Andersen, John.

  Aalborg : Aalborg Universitet, 1997. (GEP working papers : publications from the research programme: Gender, empowerment and politics; Nr. 2).

  Publikation: ForskningRapport

 148. Udgivet

  Project Results : Climate change impact on ecological conditions in streams. / Boegh, Eva; Conallin, John; Olsen, Martin; Pedersen, Morten Foldager; Refsgaard, J.C; Troldborg, Lars.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2010. 5 s.

  Publikation: ForskningRapport

 149. Udgivet

  Promoting Employment Opportunities in Rural Mongolia.. / Bruun, Ole; Morris, Elizabeth.

  Bangkok : International Labour Organisation (ILO), 2004. 157 s.

  Publikation: ForskningRapport

 150. Udgivet
 151. Udgivet
 152. Udgivet

  Psykisk arbejdsmiljø mellem selvledelse og standardisering i danske banker. / Grosen, Sidsel Lond; Hinz, Ole; Hvid, Helge Søndergaard.

  2 udg. Roskilde : Roskilde Universitet, 2012. 20 s.

  Publikation: ForskningRapport

 153. Udgivet

  På vej mod en bæredygtig trafikpolitik : udspil til debatten om trafik og miljø. / Sørensen, Claus Hedegaard; Jørgensen, Kaj; Richelsen, Anders.

  Det økologiske råd, 1998.

  Publikation: ForskningRapport

 154. Udgivet

  Quality Culture in European Universities: A Bottom-Up Approach : Report on the Three Rounds of the Quality Culture Project 2002-2006. / Jensen, Henrik Toft; Aspelin, Mads; Devinsky, Ferdinand; Gerlach, Johann; Heerens, Nikki; Jungwith, Werner; Kamsek, Katja; Kladis, Dionyssis; Modica, Luciano; Mudry, Michel; Ostrovský, Ivan; Van Damme, Dirk.

  Brussels : European University Association, 2006. 40 s.

  Publikation: ForskningRapport

 155. Udgivet

  Rapport fra geografisk sommerkursus i Nordøstengland 1981 : Industristruktur og industriel produktion i en tilbagegangsregion. / Holmemose Andersen, Henrik (Redaktør); Lund, Erik (Redaktør); Friis, Peter (Redaktør); Jensen, Henrik Toft (Redaktør); Plum, Viggo (Redaktør).

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1984. 297 s. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Meddelelse ; Nr. 13).

  Publikation: ForskningRapport

 156. Udgivet
 157. Udgivet

  Regionale eksistensvilkår i Nordatlanten : en komparative analyse af fiskeriafhængige bygder i Island og Færøerne. / Bærenholdt, Jørgen Ole.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1991. 203 s. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Arbejdspapir; Nr. 106).

  Publikation: ForskningRapport

 158. Udgivet

  Regionalisering af teknologisk service»c en evaluering af industriministeriets initiativ 1988-1992. / Illeris, Sven.

  Roskilde, 1992. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; Nr. 84).

  Publikation: ForskningRapport

 159. Udgivet

  Regionalpolitik : Statens rolle i den regionale udvikling : planlægning og styring. / Jensen, Henrik Toft.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1985. 31 s. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Arbejdspapir; Nr. 47).

  Publikation: ForskningRapport

 160. Udgivet

  Regionalpolitik i EF og de nordiske lande. / Illeris, Sven.

  København : Nordic Council of Ministers, 1990. (Nord; Nr. 34).

  Publikation: ForskningRapport

 161. Udgivet

  Regional udvikling og regional politik. / Illeris, Sven.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1991. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; Nr. 80).

  Publikation: ForskningRapport

 162. Udgivet

  Region Sjælland og Krisen : Er Region Sjælland dobbelt ramt?. / Jensen, Henrik Toft; Plum, Viggo; Koch, Martin Stryhn.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2013. 10 s.

  Publikation: ForskningRapport

 163. Udgivet

  Region Sjællands Økologiprofil. / Holm, Jesper; Lund Sørensen, Runa Cecilie.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2013. 85 s.

  Publikation: ForskningRapport

 164. Udgivet
 165. Udgivet

  Regulering af det psykiske arbejdsmiljø : status og udfordringer. / Nielsen, Klaus T.

  København : Landsorganisationen i Danmark, 2012. (Øje på arbejdsmiljøet).

  Publikation: ForskningRapport

 166. Udgivet
 167. Udgivet
 168. Udgivet

  Renewable energy resources in Mali - preliminary mapping : Danida Contract: FK 2007/287/2. / Badger, Jake; Larsen, Søren; Rasmussen, Kjeld; Nielsen, Thomas Theis; Boye Hansen, Lars; Mariko, Adama; Togola, Ibrahim.

  Lyngby : Danmarks Tekniske Universitet, Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, 2008. 68 s.

  Publikation: ForskningRapport

 169. Udgivet

  Renewable energy sources and thermal energy storage : integration of photovoltaic cells into the global energy system. / Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 378).

  Publikation: ForskningRapport

 170. Udgivet

  Report of the Panel of the ENQA Coordinated Review of the Austrian Agency for Quality Assurance : Against the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. / Jensen, Henrik Toft; Kohler, Jürgen; Findlay, Peter; Ivosevic, Vanja; Sima, Dezsö.

  Helsingfors : The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), 2007. 21 s.

  Publikation: ForskningRapport

 171. Udgivet

  Report of the Workshop on historical data on fisheries and fish (WKHIST). / Pastoors, Martin (Redaktør); Poulsen, Bo (Redaktør).

  Copenhagen : International Council for the Exploration of the Sea, 2008.

  Publikation: ForskningRapport

 172. Udgivet

  Report on Stakeholder Evaluation of Aquatic Resources. Deliverable 5.2 : Study Sites: Northern and Central Vietnam. / Nguyen, Thi Dieu Phuong; Lund, Søren; Banta, Gary Thomas; Nguyen Thi Hanh Tien; Nguyen Thi Trang; Do Van Thinh.

  Highland Aquatic Resources Conservation and Sustainable Development Project, 2013. 78 s.

  Publikation: ForskningRapport

 173. Udgivet

  Report on stakeholder evaluation of highland aquatic resources : Revised overview report, April 25, 2013. Deliverable 5.2. / Lund, Søren.

  Highland Aquatic Resources Conservation and Sustainable Development Project, 2013. 15 s.

  Publikation: ForskningRapport

 174. Udgivet

  Residential Energy Use and Conservation in Venezuela. / Figueroa, Maria; Ketoff, A.; Masera, O.

  LBL-30508 udg. Berkeley, California, US : Energy Analysis Program, Energy and Environment Division, Lawrence Berkeley Laboratory, 1992. 45 s.

  Publikation: ForskningRapport

 175. Udgivet

  Resursteori. / Brandt, Jesper.

  1970. 94 s.

  Publikation: ForskningRapport

 176. Udgivet

  Rethinking Uganda : the impact of AIDS on reproductive health and rights. / Richey, Lisa.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2003. (CDR working papers; Nr. 8, Vol. 2003).

  Publikation: ForskningRapport

 177. Udgivet

  Review: Gudrun Gísladottir: Environmental characterisation and change in south-western Iceland. / Brandt, Jesper.

  Stockholm : Stockholm University, 1998.

  Publikation: ForskningRapport

 178. Udgivet
 179. Udgivet

  River water quality study. / Schroll, Henning.

  1996. 33 s.

  Publikation: ForskningRapport

 180. Udgivet

  Roskilde Erhvervsstrukturundersøgelse, Første Delrapport : Kommuneplanvurdering, Roskildes Udvikling og Fremtid. / Bundesen, Peter; Jensen, Henrik Toft; Plum, Viggo; Skriver, Peter Hegelund.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1986. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; Nr. 47).

  Publikation: ForskningRapport

 181. Udgivet

  Roskilde - nu og i morgen : Erhvervsliv og kommune, forskning og uddannelse, beboere og pendlere : Roskilde kommunes erhvervsstrukturundersøgelse. / Bærenholdt, Jørgen Ole; Jensen, Henrik Toft (Redaktør); Thomsen, Margit (Redaktør).

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1988. 121 s. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Forskningsrapport; Nr. 62).

  Publikation: ForskningRapport

 182. Udgivet

  Rule based geoecological mapping on a local scale. / Schiøtz, Iris Gunia; Peti, M.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2003. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Forskningsrapport; Nr. 125).

  Publikation: ForskningRapport

 183. Udgivet

  Saglig faglighed og det problemorienterede projektarbejde. / Pedersen, Kaare.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997. (Forskningsrapportserien; Nr. 30).

  Publikation: ForskningRapport

 184. Udgivet
 185. Udgivet
 186. Udgivet
 187. Udgivet

  Scenarier for samlet udnyttelse af brint som energibærer i Danmarks fremtidige energisystem. / Sørensen, Bent; Petersen, A.; Juhl, C.; Petersen, T.; Ravn, H.; Søndergren, C.; Jørgensen, K.; Nielsen, L.; Larsen, H.; Morthorst, P.; Schleisner, L.; Sørensen, F.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. 226 s. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 390).

  Publikation: ForskningRapport

 188. Udgivet

  Scenarios for greenhouse warming mitigation. / Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1995. 8 s. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 300).

  Publikation: ForskningRapport

 189. Udgivet

  Second generation soil maps of Denmark : a case study from Western Zealand. / Frandsen, Ege Lau; Madsen, H.B.

  European soil bureau, 1998. (European Soil bureau research report; Nr. 4).

  Publikation: ForskningRapport

 190. Udgivet

  Security implications of alternative defense options for Western Europe. / Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1984. 31 s. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 86).

  Publikation: ForskningRapport

 191. Udgivet
 192. Udgivet
 193. Udgivet

  Selvstyre, køn og sociale værdier i arbejdslivet. / Nielsen, Kurt Aagaard; Bilfeldt, Annette; Hofmeister, Elsebeth.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002.

  Publikation: ForskningRapport

 194. Udgivet

  Serviceaktiviteter og regional udvikling. / Illeris, Sven.

  1990. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; Nr. 75).

  Publikation: ForskningRapport

 195. Udgivet

  Services and regions in Europe. / Illeris, Sven.

  Aldershot : Ashgate, 1989.

  Publikation: ForskningRapport

 196. Udgivet

  Sewerage charges and cost of sewerage services in Denmark. / Kragh, Poul.

  Berlin : Roskilde Universitet, 1998.

  Publikation: ForskningRapport

 197. Udgivet

  Skelettet i landskabet : EF's Habitatdirektiv og dansk naturforvaltning. / Agger, Peder Winkel; Christensen, Per; Reenberg, Anette; Aaby, Bent.

  Roskilde : Naturrådet, 2005. 112 s. (Vismandsrapport, Vol. 2005).

  Publikation: ForskningRapport

 198. Udgivet

  Skitse til en erhvervsstruktur-undersøgelse af Roskilde med omkringliggende kommuner. / Bundesen, Peter (Redaktør); Jensen, Henrik Toft (Redaktør); Jørgensen, Eva (Redaktør).

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1984. 36 s.

  Publikation: ForskningRapport

 199. Udgivet
 200. Udgivet

  Slutrapport for F&U overvågningsprojekt under NOVANA : Projekttitel: Sedimentets betydning for ålegræssets dybdegrænse. / Krause-Jensen, Dorte; Rasmussen, Michael Bo; Stjernholm, Michael; Christensen, Peter Bondo; Nielsen, Søren Laurentius.

  Roskilde : National Environmental Research Institute, 2008. 26 s.

  Publikation: ForskningRapport

 201. Udgivet

  Slutrapport for forskningsprojekt : Opbygning af et dansk veterinært beredskab for bluetongue. / Bülow, Peter ; Jensen, Karl-Martin Vagn; Nielsen, Søren Achim; Balstrøm, Thomas; Stockmarr, Anders; Pedersen, Henrik Skovgård; Kristensen, Michael.

  2011.

  Publikation: ForskningRapport

 202. Udgivet
 203. Udgivet

  Småbiotoperne i det danske agerland 1991. / Brandt, Jesper; Holmes, Esbern; Larsen, D.; Møhl Larsen, M.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. (Landskabsøkologiske skrifter; Nr. 3).

  Publikation: ForskningRapport

 204. Udgivet

  Social exclusion and inclusion in the globalised City. / Andersen, John.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2004. 22 s. (Research Papers / Department of Social Sciences; Nr. 3).

  Publikation: ForskningRapport

 205. Udgivet

  Social networks and future mobilities : Rapport for Department for Transport (DfT). / Larsen, Jonas; Urry, John; Axhausen, Kay.

  Lancaster University, Department of Sociology, 2005. 200 s.

  Publikation: ForskningRapport

 206. Udgivet

  Society, state and market : a guide to competing theories of development. / Martinussen, John.

  London & New Jersey : Zed Books, 1997.

  Publikation: ForskningRapport

 207. Udgivet

  Solar energy preprints. / Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. 64 s. (Tekster fra IMFUFA; Nr. 378).

  Publikation: ForskningRapport

 208. Udgivet

  South East European University in Tetovo : EUA Evaluation Report. / Jensen, Henrik Toft; Lamicq, Hélène; Gerlach, Johann; Rozsnyai, Christina.

  Brussels : European University Association, 2005.

  Publikation: ForskningRapport

 209. Udgivet

  South East European University of Tetovo : Follow-up Visit Evaluation Report. / Jensen, Henrik Toft; Jerzierski, Edward; Carapinha, Bruno; Rozsnyai, Christina.

  Brussels : European University Association, 2009. 13 s.

  Publikation: ForskningRapport

 210. Udgivet
 211. Udgivet

  Spontaneous privatization of Rangelandsas a means of pastoral self defense : the case of northern Senegal. / Juul, Kristine.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1993. (Occasional paper / International Development Studies; Nr. 9).

  Publikation: ForskningRapport

 212. Udgivet

  Stafetinterviews som udviklingsmetode i Køge ældrepleje. / Kofoed, Niels Munch.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997.

  Publikation: ForskningRapport

 213. Udgivet

  Standardized traffic inputs for use in the operational street pollution model (OSPM). / Jensen, S.S.

  1997. (NERI Technical Report; Nr. 197).

  Publikation: ForskningRapport

 214. Udgivet

  Standardized traffic inputs for use in the operationel street pollution model (OSPM). / Solvang Jensen, Steen.

  1997. (NERI Technical Report; Nr. 197).

  Publikation: ForskningRapport

 215. Udgivet

  State, business and hegemonic rule in New order Indonesia. / Gammeltoft, Peter.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998. (Working paper / International Development Studies, Roskilde University; Nr. 5).

  Publikation: ForskningRapport

 216. Udgivet

  Statistisk analyse af de service-beskæftigedes kvalifikationer : Serviceudvikling og kompetenceudvikling. / Illeris, Sven; Plougmann, Peter.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. 64 s. (Rapport. Serviceudvikling, internationalisering og kompetenceudvikling; Nr. 9).

  Publikation: ForskningRapport

 217. Udgivet

  Statistisk analyse som grundlag for Erhvervsudviklingsprogram for Lejre kredsen. / Plum, Viggo.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 127).

  Publikation: ForskningRapport

 218. Udgivet

  Steder, fællesskaber og identiteter i Kongens Enghave. / Andersen, John; Larsen, Jørgen Elm; Schultz, Ida.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2003. 79 s. (Research Papers / Department of Social Sciences; Nr. 9).

  Publikation: ForskningRapport

 219. Udgivet
 220. Udgivet

  Storbyliv - en københavnsk case. / Simonsen, Kirsten Frisch.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1991. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; Nr. 81).

  Publikation: ForskningRapport

 221. Udgivet

  Storebæltsforbindelsens indflydelse på den langsigtede regionale erhvervsudvikling : edb-branchen som eksempel. / Illeris, Sven; Jakobsen, Leif; Madsen, Per.

  København : AKF, 1990.

  Publikation: ForskningRapport

 222. Udgivet

  Strategi for udvikling af brintteknologier i Danmark. / Sørensen, Bent.

  København : Energistyrelsen, 2005. 21 s.

  Publikation: ForskningRapport

 223. Udgivet

  Strategisk miljøvurdering i regionplanlægningen. / Elling, Bo.

  Nordic Council of Ministers, 1998. 67 s. (TemaNord; Nr. 519, Vol. 1998).

  Publikation: ForskningRapport

 224. Udgivet

  Strategy for Using Biomass in the Local Energy System : July 2004. / Andersen, Jan.

  Ref.PL2001/ IB/EY-01. Activity No. 2.9 udg. Phare Twinning Projects, 2004. 27 s.

  Publikation: ForskningRapport

 225. Udgivet

  Structural change and environmental protection in selected basic industries. / Klemmensen, Børge.

  FU-Berlin : Freie Universität Berlin, 1999.

  Publikation: ForskningRapport

 226. Udgivet

  Struggles of access to land : the land question, accumulation and changing politics in Kenya. / Kanyinga, Karuti.

  Nairobi : University of Nairobi, 1996.

  Publikation: ForskningRapport

 227. Udgivet
 228. Udgivet
 229. Udgivet

  Sundhedsmæssig vurdering af luftforurening fra vejtrafik. / Larsen, P.; Larsen, J. C.; Fenger, J,; Solvang Jensen, Steen.

  Miljøstyrelsen, 1997. (Miljoeprojekter; Nr. 352).

  Publikation: ForskningRapport

 230. Udgivet
 231. Udgivet

  Survey of spatial and energy planning, Denmark. / Andersen, Jan.

  2000.

  Publikation: ForskningRapport

 232. Udgivet
 233. Udgivet
 234. Udgivet

  Sustainable europe : areal anvendelse i Danmark - datagrundlag. / Schroll, Henning; Lassen, Jesper; Nielsen, J.N.; Holm-Petersen, M.

  NOAH, 1995. 14 s.

  Publikation: ForskningRapport

 235. Udgivet
 236. Udgivet
 237. Udgivet
 238. Udgivet

  Technical consistency of scenarios. / Sørensen, Bent.

  Novator, 1996. 33 s.

  Publikation: ForskningRapport

 239. Udgivet
 240. Udgivet
 241. Udgivet

  Teknologiske læreprocesser i Island : Marel og Póls. Specialrapport. / Eliasen, Søren.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 128).

  Publikation: ForskningRapport

 242. Udgivet

  Tekno-økonomiske paradigmeskift og industriens intraregionale udvikling : oplæg til nordisk konference: "Teknologiudvikling og regional forandring", AUC d. 20.-22.11.91. / Breum, Jens.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1992. 25 s. (Forskningsrapportserien; Nr. 23).

  Publikation: ForskningRapport

 243. Udgivet
 244. Udgivet

  Teleindustriens produktion og produktionsbetingelser i Japan : rejserapport fra TATEL-projektet. / Søndergård, Bent; Hansen, Ole Erik; Neisig, Margit.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1987.

  Publikation: ForskningRapport

 245. Udgivet
 246. Udgivet

  Telematik og branchestruktur : erfaringer fra et forsøg i vindmøllebranchen. / Stauning, Inger.

  København : Telestyrelsen, 1985.

  Publikation: ForskningRapport

 247. Udgivet

  Teser om arbejdsmoral og samfundsudvikling. / Hvid, Helge.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1991. 37 s. (Forskningsrapportserien; Nr. 21).

  Publikation: ForskningRapport

 248. Udgivet
 249. Udgivet
 250. Udgivet

  The basement geology of Bornholm : An excursion guide. PDGIDS. / Jørgart, Tommy.

  1996. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Forskningsrapport; Nr. 105).

  Publikation: ForskningRapport

 251. Udgivet

  The basement geology of Bornholm : an excursion guide. / Jørgart, Tommy.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1995. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Forskningsrapport; Nr. 105).

  Publikation: ForskningRapport

 252. Udgivet

  The danish coastal zone management and agenda 21. / Bondesen, Erling (Redaktør).

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996.

  Publikation: ForskningRapport

 253. Udgivet

  The danish fishing industry : structure, policy formulation and control of danish fisheries. / Vedmand, Thomas; Friis, Peter.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 123).

  Publikation: ForskningRapport

 254. Udgivet

  The Danish report to the preparatory study for the ERDF programme to the environment. / Elling, Bo; Schroll, Henning.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1987. (Forskningsrapportserien; Nr. 1, Vol. 1987).

  Publikation: ForskningRapport

 255. Udgivet

  The Development of local Government, as an element in the political and administrative system in Denmark : Central Control, Local Communities and Local Politica Report no.35. / Jensen, Henrik Toft.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1986. 43 s. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; Nr. 49).

  Publikation: ForskningRapport

 256. Udgivet

  The devlopment of fisheries in Greenland. / Rasmussen, Rasmus Ole; Hamilton, Lawrence C.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. (NORS forskningsrapport; Nr. 53).

  Publikation: ForskningRapport

 257. Udgivet
 258. Udgivet
 259. Udgivet

  The fair market scenario. / Sørensen, Bent; Krüger Nielsen, Stefan.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. 128 s.

  Publikation: ForskningRapport

 260. Udgivet

  The fair market scenario : Aggregated scenario outline. / Sørensen, Bent.

  1995. 8 s.

  Publikation: ForskningRapport

 261. Udgivet

  The fishermen's organisations : organisational and institutional capabilities for userparticipation in danish fisheries. / Vedmand, Thomas; Friis, Peter; Raakjær Nielsen, Jesper.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 124).

  Publikation: ForskningRapport

 262. Udgivet

  The future cost and competitiveness of hydrogen as a transport fuel in Europe. / Hansen, Anders Chr.

  Zero Regio, 2010. 59 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewRapport

 263. Udgivet
 264. Udgivet

  The Green Economy – Making the Principles of Sustainable Development Operational. / Hansen, Anders Chr.

  ESPON European Observation Network, Territorial Development and Cohesion, 2014. 176 s. (GREECO - Territorial Potentials for a Greener Economy, Applied Research).

  Publikation: Forskning - peer reviewRapport

 265. Udgivet

  The International Oil Price and Hydrogen Competitiveness. / Hansen, Anders Chr.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 31 s. (EECG Research Paper Series; Nr. 01, Vol. 07).

  Publikation: ForskningRapport

 266. Udgivet

  The invasive Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavia coastal waters : A risk assessment on the impact in different habitats and climate conditions. / Dolmer, Per; Holm, Mark Wejlemann; Strand, Åsa; Lindegarth, Susanne; Bodvin, Torjan ; Norling, Pia; Mortensen, Stein.

  Institute of Marine Research, 2014. 67 s. (Fisken og Havet, Vol. 2).

  Publikation: ForskningRapport

 267. Udgivet

  The kosovo war in the rear-view mirror of science. / Czeskleba-Dupont, Rolf.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 154).

  Publikation: ForskningRapport

 268. Udgivet

  The misplacement of learning into economic geography?. / Odgaard, Mads.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 132).

  Publikation: ForskningRapport

 269. Udgivet

  The Oerestadproject : urban revitalisation?. / Andersen, John; Jensen, Søren H.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. (Research Papers / Department of Social Sciences; Nr. 16).

  Publikation: ForskningRapport

 270. Udgivet

  The perception of the fehmarnbelt connection among german stakeholders. / Lohse, Sandrina; Jespersen, Per Homann.

  Femern Belt Logistics Platform, 2011. 30 s.

  Publikation: ForskningRapport

 271. Udgivet

  The politics of gambling and ambivalence in Copenhagen. / Andersen, John.

  Aalborg : Aalborg Universitet, 2000. (GEP Report Series; Nr. 3-2000).

  Publikation: ForskningRapport

 272. Udgivet

  The Potential Contribution of Hydrogen to Societal Goals. / Hansen, Anders Chr.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 18 s. (EECG Research Paper Series; Nr. 04, Vol. 07).

  Publikation: ForskningRapport

 273. Udgivet

  The regional distribution of producer services in the EC and Nordic countries. / Illeris, Sven.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1994. 86 s. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Forskningsrapport; Nr. 98).

  Publikation: ForskningRapport

 274. Udgivet

  The Research Capacity of the Slovak Higher Education System : EUA System Evaluation Report. / Jensen, Henrik Toft; Kasj, Aloijs; Rieter, Sybille.

  Brussels : European University Association, 2007. 68 s.

  Publikation: ForskningRapport

 275. Udgivet

  The role of energy efficiency and renewable energy in greenhouse strategies. / Sørensen, Bent.

  Australia : University of New South Wales, 2007. 18 s.

  Publikation: ForskningRapport

 276. Udgivet

  The Saffron wave : democratic revolution and the growth of Hindu nationalism in India. Vol I -III. / Blom Hansen, Thomas.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997. (Dissertation paper; Nr. 1).

  Publikation: ForskningRapport

 277. Udgivet

  The Sahel : Danish development policies and the Sahel urban issues in the Sahel : Savannah forestry - state knowledge and local knowledge : water and pastoral production systems : proceedings of the 15. Danish Sahel Workshop, 2003. / Lund, Søren (Redaktør); Juul, Kristine (Redaktør); Lund, Christian (Redaktør); Harpøth, Rikke (Redaktør).

  Copenhagen : SEREIN, Sahel-Sudan Environmental Research Initiative, 2003. 242 s. (Occasional paper : SEREIN, Sahel-Sudan Environmental Research Initiative; Nr. 15).

  Publikation: ForskningRapport

 278. Udgivet

  The Slovak Higher Education System and its Research Capacity : An EUA System Evaluation Report. / Jensen, Henrik Toft; Kralj, Alojz; McQulllan, Don; Reichert, Sybille.

  Brussels : European University Association, 2008. 78 s.

  Publikation: ForskningRapport

 279. Udgivet

  The Supply Security of Hydrogen as Transport Fuel. / Hansen, Anders Chr.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 29 s. (EECG Research Paper Series; Nr. 03, Vol. 07).

  Publikation: ForskningRapport

 280. Udgivet

  The terroir approach to natural resource management : panacea or phantom?. the Malian experience. / Degnbol, Tove.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. (Working paper / International Development Studies, Roskilde University; Nr. 2).

  Publikation: ForskningRapport

 281. Udgivet
 282. Udgivet
 283. Udgivet

  Tidsmiljøets i grænseløst arbejde. / Lund, Henrik Lambrecht.

  Arbejdstilsynet, København , 2012. 39 s.

  Publikation: ForskningRapport

 284. Udgivet

  Tidspres og helbred : en analyse af arbejdet i transport- og ligistiksektoren. / Nygaard, Else; Nielsen, Lise Drewes.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2003.

  Publikation: ForskningRapport

 285. Udgivet

  Tourism as a toll for development i rural areas. / Rasmussen, Rasmus Ole.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002. (NORS-skrifter ; Nr. 35).

  Publikation: ForskningRapport

 286. Udgivet

  Towards a Community-led Agenda for Urban Sustainability Research : Insights from the Citizens Science for Sustainability (SuScit) Project.. / Eames, Malcolm; Mortensen, Jonas Egmose; Adebowale, Maria; Iudicissa, Iara.

  Uxbridge : Brunel University, 2009.

  Publikation: ForskningRapport

 287. Udgivet

  Towards an integration of environmental and ecologyoriented technology policy. / Holm, Jesper.

  Wien : Interdisciplinary institute of environmental economics, 1997.

  Publikation: ForskningRapport

 288. Udgivet
 289. Udgivet

  TQM and BPR : political programs enabling social change. / Rasmussen, P.H.

  Roskilde, 1997.

  Publikation: ForskningRapport

 290. Udgivet

  Trafik, levevilkår og velfærd i Kgs. Enghave. / Andersen, John; Bohn, Lars Eigil.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. (Research Papers / Department of Social Sciences; Nr. 6).

  Publikation: ForskningRapport

 291. Udgivet

  Trafikpolitik og trafikplanlægning i hovedstadsområdet. / Jespersen, Per Homann; Sørensen, Claus Hedegaard; Andersen, Jakob Find.

  København : Ingeniørforeningen i Danmark, 2001. 99 s.

  Publikation: ForskningRapport

 292. Udgivet

  Transilvania University of Brasov : evaluation report. / Jensen, Henrik Toft; Chevaillier, Thierry; Dumova-Jovanoska, Elena; Todorova, Emilia; Gosling, James p.

  European University Association, 2013. 24 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewRapport

 293. Udgivet

  Transportation Energy Use in Bolivia : Environmental Implications, Policy Perspectives. / Figueroa, Maria.

  Berkeley : Department of City and Regional Planning, University of California Berkeley, 1997. 73 s.

  Publikation: ForskningRapport

 294. Udgivet

  Transport i et kædeperspektiv : erhverv, miljø og planlægning. / Nielsen, Lise Drewes; Gjesing Hansen, Leif; Kornum, Niels; Nedergaard, Kirsten; Aastrup, Jesper.

  Miljø og energiministeriet, Landsplanafdelingen, 1999.

  Publikation: ForskningRapport

 295. Udgivet

  Trans-regions, nation-states and trans-nationalism as conditions for sustainable development in the arctic. / Bærenholdt, Jørgen Ole.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1999. (NORS-skrifter ; Nr. 43).

  Publikation: ForskningRapport

 296. Udgivet
 297. Udgivet

  Trends in Photovoltaic Applications : Selected IEA countries 1992-2003. / Sørensen, Bent.

  IEA-PVPS T1-12 udg. Paris : International Energy Agency, 2004.

  Publikation: ForskningRapport

 298. Udgivet
 299. Udgivet
 300. Udgivet

  Turistføreruddannelsens fem første år : årgang 1994-1998. / Haraszuk, Susanne.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998.

  Publikation: ForskningRapport

 301. Udgivet

  Tværfaglige landskabsstudier : præsentation af tværfaglige problemstillinger. / Brandt, Jesper (Redaktør).

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997. (Landskabsøkologiske skrifter; Nr. 7).

  Publikation: ForskningRapport

 302. Udgivet

  Uden mål og med : en kritik af målsætningsløsheden på Roskilde Universitetscenter. / Buciek, Keld.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997.

  Publikation: ForskningRapport

 303. Udgivet

  Udvidet medarbejderindflydelse i staten (MIO). / Hvid, Helge Søndergaard; Mathiesen, Karen; Hvenegaard, Hans; Hasle, Peter; Keller, Lise.

  København : Finansministeriet, 1998.

  Publikation: ForskningRapport

 304. Udgivet

  Udvikling af godkendelsessystemet : Forslag til udvikling af nye miljøgodkendelses- og tilsynsordninger. / Kjær, Tyge.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2004. 14 s.

  Publikation: ForskningRapport

 305. Udgivet
 306. Udgivet

  Udviklingen i produktions- og distributionsformer og dees indvirkning på godstransporten. / Holm-Petersen, Mads; Jespersen, Per Homann; Nielsen, Lise Drewes; Petersen, Tina Efferbach.

  Miljøstyrelsen, 2003. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; Nr. 9).

  Publikation: ForskningRapport

 307. Udgivet

  Udviklingen på det tyske elmarked før og efter liberaliseringen. / Olsen, Ole Jess; Bjørndalen, Jørgen.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998. (Forskningsrapportserien; Nr. 32).

  Publikation: ForskningRapport

 308. Udgivet

  Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse. / Sørensen, Flemming; Sundbo, Jon; Fuglsang, Lars; Svabo, Connie; Darmer, Per.

  Nykøbing Falster : Roskilde Universitet, 2007. 48 s.

  Publikation: ForskningRapport

 309. Udgivet

  Uganda national congress and the struggle for democracy : 1952-1962. / Kayunga, Sallie Simba.

  1998. (Centre for Basic Research working paper ; Nr. 14).

  Publikation: ForskningRapport

 310. Udgivet

  Underground and surface waters of the St. Petersburg region and problems of their antropogenic pollution. / Schultz, Henrik TH.; Schrøder, Niels; Pounko, V. M.; Rybalko, Alexander; Fedorova, Natalie.

  St. Petersburg, 1999.

  Publikation: ForskningRapport

 311. Udgivet

  Understanding consumer perceptions and priorities with relation to food quality. / Lassen, Jesper; Jelsøe, Erling; Land, Birgit.

  Roskilde, 1992. (Forskningsrapportserien; Nr. 24).

  Publikation: ForskningRapport

 312. Udgivet

  Ungarn under forvandling : udviklingsmuligheder for små virksomheder i Tolna amt. / Illeris, Sven.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1991. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Arbejdspapir; Nr. 107).

  Publikation: ForskningRapport

 313. Udgivet

  Universidade de Lisboa : Evaluation Report. / Jensen, Henrik Toft; Niemi, Hannele; Fritschler, A, Lee; Capuccinello, Rossella Iraci; Kladis, Dionyssis.

  Brussels : European University Association, 2010. 30 s.

  Publikation: ForskningRapport

 314. Udgivet
 315. Udgivet

  University of Bucharest : Evaluation Report. / Jensen, Henrik Toft; Noorda, Sijbolt; Rousseau, Phillipe; de Carvalho, Rui Cesar C.F.; Leisyte, Liudvika.

  European University Association, 2013. 19 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewRapport

 316. Udgivet

  Urban culture and democracy : forms of cultural production. / Frederiksen, Bodil Folke.

  Calcutta : Centre for studies in social sciences, 1999. (ENRECA occasional paper series; Nr. 3).

  Publikation: ForskningRapport

 317. Udgivet

  Urbanisation of the countryside : problems of interdisciplinarity in the study of rural landscape development. / Brandt, Jesper; Holmes, Esbern; Skriver, Peter Hegelund.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 170).

  Publikation: ForskningRapport

 318. Udgivet

  Urbanisme i Afrika : familie, klasse eller etnicitet?. Oversigt over en problematik. / Buciek, Keld.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996.

  Publikation: ForskningRapport

 319. Udgivet

  Validation Report in Singapore Management University. / Jensen, Henrik Toft; Lee, Jennifer; Broadman, Bart; Casper, Gerhard; Loon, Alan; Huat, Cheah; Livesey, David; Roberts, Gareth.

  1st udg. Singapore : The External Review Panel, MOE Quality Assurance Framework for Universities, 2006. 18 s.

  Publikation: ForskningRapport

 320. Udgivet

  Validation Report on Nanyang Technological University. / All members from the QAFU ERP.

  2011. 30 s.

  Publikation: ForskningRapport

 321. Udgivet

  Validation Report on National University of Singapore : by the External Review Panel (ERP). / Jensen, Henrik Toft; Lee, Dr., Jennifer; Kean Huat, Cheah; Chin, Bobby; Oxburgh, Lord Ronald; Poh Huat, Quek; Rawlings, Hunter.

  The External Review Panel, MOE Quality Assurance Framework for Universities, 2010. 23 s.

  Publikation: ForskningRapport

 322. Udgivet

  Validation Report on Singapore Management University. / Jensen, Henrik Toft; Lee, Jenifer ; Huat, Cheah Kean; Chin, Bobby; Oxburgh, Ronal; Huat, Quek Poh.

  Singapore, 2011. 26 s.

  Publikation: ForskningRapport

 323. Udgivet

  Vandrention : teori og laboratorievejledning. / Veihe, Anita; van der Keur, Peter.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001.

  Publikation: ForskningRapport

 324. Udgivet

  Vejen mod en bæredygtig arbejdsplads - et medarbejderejet ledelsesprojekt. / Lund, Henrik Lambrecht.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. 134 s.

  Publikation: ForskningRapport

 325. Udgivet

  Vejledning i kvalitative metoder for kulturgeografer : det kvalitative forskningsinterview. / Buciek, Keld.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1993. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Arbejdspapir; Nr. 117).

  Publikation: ForskningRapport

 326. Udgivet

  Viden og bæredygtighed som faktorer i den grønlandske udviklingsproces. / Rasmussen, Rasmus Ole.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Arbejdspapir; Nr. 157).

  Publikation: ForskningRapport

 327. Udgivet

  Virkemidler i den danske elreform : Foreløbige antagelser om sammenhænge mellem kontekst, mekanismer og resultater (outcome). / Olsen, Ole Jess; Larsen, Anders; Munksgaard, Jesper; Pedersen, Lene Holm; Rieper, Olaf; Sørensen, Eva Moll.

  København : AKF, 2004. (AKF Working Paper).

  Publikation: ForskningRapport

 328. Udgivet

  Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø :  rapport fra forskningsprojektet VIPS. / Hasle, Peter; Hvid, Helge Søndergaard; Kristensen, Tage Søndergaard; Limborg, Hans Jørgen; Møller, Niels; Pejtersen, Jan; Hvenegaard, Hans.

  København : Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2008. 140 s.

  Publikation: ForskningRapport

 329. Udgivet

  VLBs landskabsdatabase : landskabsdata, scenarioteknik og visualiering. / Brandt, Jesper; Holmes, Esbern; Bramsnæs, Annelise; Wind, Malene; Østergaard, Mikkel.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998. (Arbejdspapir / Center for Landskabsforskning, Roskilde Universitetscenter; Nr. 10).

  Publikation: ForskningRapport

 330. Udgivet

  VVM-redegørelse - Solrød Biogasanlæg : Etablering af biogasanlæg ved Åmarken 6, 4623 Lille Skensved. / Christensen, Thomas Budde; Kjær, Tyge; Fredenslund, Anders Michael; Voltelen, Benedicte ; Nielsen, Karl Jørgen; Hyttel, Lars Bøgeskov; Kjær, Lotte Lodberg; Pedersen, Pernille Lungsie; Jørgensen, Peter Jacob; Hansen, Rasmus Bo; Danielsen, Steen; Andersen, Svend .

  2011. 153 s.

  Publikation: ForskningRapport

 331. Udgivet
 332. Udgivet

  What happened to sustainable savings?. / Hansen, Anders Chr.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002. (Research Papers / Department of Social Sciences; Nr. 16).

  Publikation: ForskningRapport

 333. Udgivet

  When will hydrogen become a competitive transport fuel?. / Hansen, Anders Chr.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 16 s. (EECG Research Paper Series; Nr. 06, Vol. 07).

  Publikation: ForskningRapport

 334. Udgivet

  Where in Europe will hydrogen become competitive first?. / Hansen, Anders Chr.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 15 s. (EECG Research Paper Series; Nr. 07, Vol. 07).

  Publikation: ForskningRapport

 335. Udgivet
 336. Udgivet

  Wind power in Denmark : final report. / Lauritsen, Anders S.; Svendsen, Torben C.; Sørensen, Bent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. 294 s.

  Publikation: ForskningRapport

 337. Udgivet

  Wind power in Denmark. / Sørensen, Bent; Lauritzen, A.; Svendsen, Torben; Aastrand, C.; Mose, O.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. 106 s.

  Publikation: ForskningRapport

 338. Udgivet

  Women's work and the household in latin America : a discussion of the literature. / Koch, Julie Laier.

  Copenhagen : Center for Udviklingsforskning, 1997. (CDR working papers; Nr. 5, Vol. 1997).

  Publikation: ForskningRapport

 339. Udgivet

  Working environment and technological development : a programme presentation. / Clausen, C.; Jensen, P.L.; Nielsen, K.T:; Remmen, A.

  1997.

  Publikation: ForskningRapport

 340. Udgivet

  Working environment and technological development : positions and perspectives. / Nielsen, K.T.; Clausen, C.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997.

  Publikation: ForskningRapport

 341. Udgivet
 342. Udgivet

  Workplace disability management programs promoting return-to-work : A protocol. / Gensby, Ulrik; Lund, Thomas; Kowalski, Krystyna; Saidj, Madina; Klint Jørgensen, Anne-Marie; Filges, Trine; C. Amick III, Benjamin; Labriola, Merete.

  Campbell Collaboration, 2010. 57 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewRapport

 343. Udgivet

  Workplace disability management programs promoting return-to-work : A systematic review. / Gensby, Ulrik; Lund, Thomas ; Kowalski, Krystyna; Saidj, Madina ; Klint Jørgensen, Anne Marie; Filges, Trine; Irvin, Emma; Amick III, Benjamin C.; Labriola, Merete.

  Campbell Collaboration, 2012. 154 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewRapport

 344. Udgivet

  Workshop on assessments of National Carbon Budgets within the Nordic Region : Current status and sensitivity to changes. / Hansen, Kristina; Koyama, Aki; Lansø, Anne Sofie ; Mørk, Eva Thorborg; Podgrajsek, Eva .

  Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 2013. 67 s. (TemaNord; Nr. 560, Vol. 2013).

  Publikation: Forskning - peer reviewRapport

 345. Udgivet
 346. Udgivet

  Øje på det psykiske arbejdsmiljø i grænseløst arbejde. / Lund, Henrik Lambrecht; Hvid, Helge Søndergaard.

  København : Landsorganisationen i Danmark, 2007. 61 s.

  Publikation: ForskningRapport

 347. Udgivet

  Økologisk landbrug : planlægning og miljø. / Andersen, Mikael Møller; Bennekov, Gunver; Korsgaard, Maren; Schroll, Henning.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1990. (Forskningsrapportserien; Nr. 16).

  Publikation: ForskningRapport

 348. Udgivet

  Økologisk omstilling : Kvickly's bagerier. / Holm, Jesper; Stauning, Inger.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000.

  Publikation: ForskningRapport

 349. Udgivet

  Økonomisk analyse af bæredygtig udvikling. / Hansen, Anders Chr.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001.

  Publikation: ForskningRapport

 350. Udgivet

  Øvelseshæfte i naturgeografiske problemstillinger : Hovestema 2001. / Veihe, Anita; Frederiksen, Peter.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001.

  Publikation: ForskningRapport

 351. Udgivet

  Ånd, miljø og brød : bageriet Aurion. en økologisk poinervirksomhed. / Holm, Jesper; Meyer-johansen, Hanne; Stauning, Inger; Nielsen, Kurt Aagaard.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1999.

  Publikation: ForskningRapport

 352. Forskning › Doktordisputats
 353. Udgivet

  Arbejde og bæredygtighed. / Hvid, Helge Søndergaard.

  København : Frydenlund Academic, 2006. 269 s.

  Publikation: ForskningDoktordisputats

 354. Udgivet
 355. Udgivet

  Coping with Distances : Producing Nordic Atlantic Societies. / Bærenholdt, Jørgen Ole.

  Oxford : Berghahn Books, 2007. 286 s.

  Publikation: ForskningDoktordisputats

 356. Udgivet

  Modernitetens miljøpolitik. / Elling, Bo.

  København : Frydenlund Grafisk, 2003.

  Publikation: ForskningDoktordisputats

 357. Udgivet

  Nytte, etik og tro i forbindelse med udsætning af genmodificerede planter : Redegørelse. / Agger, Peder Winkel; Birkholm, Klavs; Hartling, Ole; Jensen, Thomas; Kappel, Klemens; Langkilde, Niels Jørgen; Nielsen, Anne Skarre; Skov, Anne Marie; Øhrstrøm, Peter.

  København : Det Etiske Råd, 2006. 129 s.

  Publikation: ForskningDoktordisputats

 358. Udgivet

  The saffron wave : demoratic revolution and hindu nationalism in India. / Blom Hansen, Thomas.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. 1004 s.

  Publikation: ForskningDoktordisputats

 359. Forskning › Ph.d.-afhandling
 360. Udgivet

  A Geographic Approach to Modelling Human Exposure to Traffic Air Pollution using GIS. / Solvang Jensen, Steen.

  National Environmental Research Institute, 1999. 178 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 361. Udgivet

  Akvatisk gentoksikologi. / Nielsen, Mette Hviid.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 362. Udgivet
 363. Udgivet

  Arbejdslivets faglige fællesskaber : som politiske stemmer i den offetnlige miljødiskurs. / Meyer-Johansen, Hanne.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 364. Udgivet

  Arbejdsprocessen som indikator på eksponering i epidemologsike studier af heterogene populationer : et metodestudie. / Burr, Hermann.

  Roskilde : Roskilde Universitetsforlag, 1996.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 365. Udgivet

  Arbejdsproces som indikator på eksponering i epidemologiske undersøgelser af heterogene populationer : et metode studie. / Burr, Herman.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 366. Udgivet
 367. Udgivet

  "Bedre dialog og frirom i oppdragsprojekter" : Myndiggjørende utdanning for IT-studenter. / Schwencke, Eva.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 255 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 368. Udgivet

  Behind participation in the development discourse : a reaction to professionalisation of public participation. / Mikkelsen, Britha.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 369. Udgivet
 370. Udgivet

  Bioavailability and toxicity of silver and copper oxide nanoparticles in sediment-living invertebrates. / Ramskov, Tina.

  Roskilde Universitet, 2014. 236 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 371. Udgivet

  Bygdeliv : Livsformer og bosætningsmønster i Nordatlanten. Om Fiskeriafhængige bygder i Island og Færøerne. / Bærenholdt, Jørgen Ole.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1991. 416 s. (Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi. Forskningsrapport; Nr. 78).

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 372. Udgivet

  Bærekraftig utvikling og mobilitet. / Høyer, Karl Georg.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1999.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 373. Udgivet

  Chlorinated Solvents : Health effects after long-term exposure. Public Health Perspectives.. / Rasmussen, Kurt.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997. 152 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 374. Udgivet
 375. Udgivet

  Copepods and their resting eggs, a source of nauplii for aquaculture. / Drillet, Guillaume.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2010.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 376. Udgivet

  Copepods as live feed : optimisation and use in aquaculture. / Jepsen, Per Meyer.

  Roskilde Universitet, 2014. 194 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 377. Udgivet

  Costs and consequences for populations to adapt to life in contaminated environments : a field study on an arctic amphipod. / Bach, Lis.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2009. 37 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 378. Udgivet

  Dansk kystzone : landskab og forvaltning. / Suadicani, Henrik.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 379. Udgivet

  Degradation and vertical flux of copepod fecal pellets. / Poulsen, Louise Kjeldgaard.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 380. Udgivet

  Democracy and Environmental Integration in Decision-Making : An Evaluation of Decisions for Large Infrastructure Projects. / Figueroa, Maria.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2005. 185 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 381. Udgivet

  Demokrati og naturforvaltning : en kritisk sociologisk-historisk analyse af nationalparkudviklingen i Danmark. / Hansen, Hans Peter.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 378 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 382. Udgivet

  Den risikable fleksibilitet : på vej mod et "nyt" arbejdsmiljø. / Limborg, Hans Jørgen.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 383. Udgivet

  Design, analysis, and interpretation of higher tier risk assessment of chemicals in aquatic microcosms. / Sanderson, Hans.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 384. Udgivet

  Det performativt æstetiske byrum. / Samson, Kristine.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2011. 329 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 385. Udgivet

  De unges stemme : udsyn fra en anden virkelighed. / Bladt, Mette.

  Roskilde Universitet, 2013. 265 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 386. Udgivet

  De unges stemme - udsyn fra en anden virkelighed. / Bladt, Mette.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2013. 216 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 387. Udgivet
 388. Udgivet

  Development of an integrated hydrology-environmental flow assessment system. / Olsen, Martin.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2010.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 389. Udgivet

  Development of geochemical sensors for continuous, on-line monitoring and modelling of coastal groundwater aquifers. / Thorn, Paul.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2010.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 390. Udgivet

  Die Ferienhauslandschaft : motivationen, Umweltauswirkungen und Leitbilder im Ferienhaustourismus in Dänemark. / Tress, Gunther.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Forskningsrapport; Nr. 120).

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 391. Udgivet

  Disentangling Porterian Clusters : or Philosophies of Similarity. / Jagtfelt, Tue.

  Roskilde Universitet, 2012. 263 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 392. Udgivet

  Doing the urban countryside. / Neergaard, Maja de.

  Roskilde Universitet, 2014. 236 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 393. Udgivet
 394. Udgivet
 395. Udgivet

  Effects of spatial heterogeneity in soil contamination : an ecological modelling approach. / Meli, Mattia.

  Roskilde Universitet, 2013. 188 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 396. Udgivet
 397. Udgivet

  Emergent tourism : An actor-network approach to tourism economies. / Jóhannesson, Gunnar Thor.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 258 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 398. Udgivet

  Energi og miljø i Polen : energisystemet i strategisk, teknisk, natur- og samfundsmæssigt perspektiv. / Pedersen, Kaare.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1995. 508 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 399. Udgivet

  En geografisk tilgang til modellering af befolkningens eksponering med luftforurening fra trafik ved hjælp af GIS. / Jensen, Steen S.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1999.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 400. Udgivet

  Environmental innovation in the automotive industry. / Christensen, Thomas Budde.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2008. 290 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 401. Udgivet

  Et essay om arbejdsmiljø og rationalitet : en sammenfatning af en PHD-afhandling. / Nielsen, Klaus Tranetoft.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 402. Udgivet

  Fagbevægelsen og bæredygtighed. / Lund, Henrik Lambrecht.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2004. 305 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 403. Udgivet

  Fiskeriets regulering og erhvervsudvikling : i et institutionelt perspektiv. / Vedmand, Thomas.

  Rønne : Roskilde Universitet, 1998.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 404. Udgivet

  Forbrugerindflydelse i levnedsmiddelsektoren : en analyse af betingelserne for forbrugerindflydelse med den danske fiskesektor som case. / Lassen, Jesper.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 405. Udgivet

  Forebyggelse af for tidlig fødsel : hvad gør vi, hvad kan vi gøre?. / Reiter, Eva.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2012. 356 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 406. Udgivet

  Forståelse og forandring : den realanalytiske. / Andersen, Lars.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1996. 322 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 407. Udgivet

  Free trade, regime theory and the WTO trade-environment debate. / Kirkelund, Ole.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 408. Udgivet

  From conflict to unsustainable consensus : the actors in fight for biodiversity and survival. / Jensen, Stig Eduard Breitenstein.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 322 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 409. Udgivet

  From sickness absence to working life : A critical multi-methodological investigation of work disability management in organizations. / Gensby, Ulrik.

  Roskilde University : Roskilde Universitet, 2013. 434 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 410. Udgivet

  Geomagnetic reversal boundaries of the last 3 million years : what are their real ages?. / Rivera, Tiffany.

  Roskilde Universitet, 2013. 208 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 411. Udgivet

  Glokale nationalismer : Globalisering, hverdagsliv og fortællinger om dansk identitet.. / Koefoed, Lasse Martin.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2006. 212 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 412. Udgivet
 413. Udgivet

  Hjemfølelse. / Philipsen, Carsten Schjøtt.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2013. 330 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 414. Udgivet
 415. Udgivet

  Hverdagslivets kollektive mobilitet : om at pendle med tog og skabe et mobilt sted. / Jensen, Hanne Louise.

  Roskilde Universitet, 2012. 170 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 416. Udgivet

  I medgang og modgang : fleksibilitet og flygtighed i buschaufførers mobile liv. / Hartmann-Petersen, Katrine.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2009. 311 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 417. Udgivet

  Impact assessment as policy and learning instrument : why effect predictions fail, and how relevance and reliability can be improved. / Teigland, Jon.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 418. Udgivet

  Individual-Based Models in Ecology and Ecological Risk Assessments. / Dalkvist, Trine.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2011.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 419. Udgivet

  Industrial symbiosis : a potential model for creating more sustainable industrial districts?. / Jacobsen, Ole Morten Noel Brings.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2009. 215 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 420. Udgivet
 421. Udgivet

  Inkluderende mentorering : at skabe sig en verden at leve i. / Holmboe, Lars.

  Roskilde Universitet, 2013. 372 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 422. Udgivet

  In or out of place : women and coastal community transition under privatization regimes in Iceland. / Karlsdottir, Anna.

  Roskilde Universitet, 2012. 192 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 423. Udgivet
 424. Udgivet

  Interactions among contaminant exposure route, kinetics and toxicity in marine deposit-feeders. / Selck, Henriette.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2003. 118 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 425. Udgivet

  IT, arbejde og køn i anvendelse : Samproduktion i det kvindedominerede administrative arbejde. / Grosen, Sidsel Lond.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2009. 267 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 426. Udgivet

  Kan man flytte solen? : et aktionsforskningsprojekt om at bringe naturen ind i hverdagen på plejehjem. / Petersen, Eva Algreen.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2011. 196 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 427. Udgivet

  Kan man forudsige effekter på fuglebestande af et stort oliespild?. / Mosbech, Anders.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1999.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 428. Udgivet
 429. Udgivet

  Landwirt schafft Landschaft : Umstellungspotential und landschaftliche Konsequenzen der ökologischen Landwirtschaft in Dänemark. / Tress, Bärbel.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. (Publikationer fra Institut for geografi og internationale udviklingsstudier. Forskningsrapport; Nr. 121).

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 430. Udgivet

  La royauté Idéale : iamges des rois Charles VIII et Louis XII á travers le spectacle des entrées royales et les guerres d'Italie (1484-1515). / Terrasson de Fougères, Vincent.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 431. Udgivet

  Living knowledge : institutionalizing learning practices about diversity aming the Uitoto in the Colombian Amazon. / Kronik, Jakob.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 432. Udgivet
 433. Udgivet

  Læringsrum i arbejdslivet : et kritisk blik på den lærende organisation. / Bottrup, Pernille.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1999.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 434. Udgivet

  Managing water scarcity in Kenya : industrial response to tariffs and regulatory enforcement. / Onjala, Joseph.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 435. Udgivet

  Man skal være sej : En undersøgelse af kvinders arbejdsliv i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. / Bilfeldt, Annette.

  2. udg. Roskilde : Roskilde Universitet, 2003. 148 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 436. Udgivet

  Mellem frihed og ufrihed : Strukturelle fortællinger om mobilitet i hverdagslivet. / Freudendal-Pedersen, Malene.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 189 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 437. Udgivet
 438. Udgivet

  Mijøstyring i catering : teknologi, organisation, medarbejdere. / Mikkelsen, Bent E.

  Kbh. : Veterinær- og fødevaredirektoratet, Insitut for fødevareundersøgelser og ernæring- Storkøkkencentret, 1998. (Publikation fra Storkøkkencentret; Nr. 44).

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 439. Udgivet

  Miljøhensyn i forbrug : erfaringer og forhandlinger i ambivalente hverdagsliv. / Halkier, Bente.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 440. Udgivet

  Mixture toxicity and european chemical regulation : a intedisciplinary study. / Syberg, Kristian.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2009. 88 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 441. Udgivet
 442. Udgivet
 443. Udgivet

  Participation? a question of praxis : The case of sand dune fixation in Mauritania 1982-1990. / Lund, Søren.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 444. Udgivet

  Performing Tourist Photography. / Larsen, Jonas.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2004. 203 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 445. Udgivet

  Persontransportens betydning for individet i te identitetsperspektiv : med fokus på transportmiddelvalg. / Thomsen, Thyra Uth.

  Aarhus : Handelshøjskolen i Århus, 2001.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 446. Udgivet

  Poetiske perspektiver på det gode skolemåltid : børns mulighede som medskabere af skolens måltider. / Bruselius-Jensen, Maria.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2011. 258 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 447. Udgivet

  Politisk urbanitet : Projekter, planer, protester og Supertanker på Krøyers Plads. / Larsen, Jan Lilliendahl.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 380 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 448. Udgivet

  Portable Objects at the Museum. / Svabo, Connie.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2010. 315 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 449. Udgivet
 450. Udgivet
 451. Udgivet

  Predicting impacts of oil spills - Can ecological science cope? : A case study concerning birds in Environmental Impact Assessments. / Mosbech, Anders.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2000. 132 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 452. Udgivet

  Reduktion ad industriens CO2 emission : en analyse af rationalitet og regulering af energiområdet. / Ingerslev, Christina.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 453. Udgivet
 454. Udgivet

  Respekt og realiteter : bevægelser mellem arbejde og udstødning. / Husted, Mia; Tofteng, Ditte Maria Børglum.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2005. 319 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 455. Udgivet

  Risk assessment of nanosized metals in the aquatic environment. / Pang, Chengfang.

  Roskilde Universitet, 2011. 202 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 456. Udgivet

  Risk management tools for flow-type landslides in the Faroe Islands, North Atlantic Ocean. / Dahl, Mads-Peter Jakob.

  Roskilde Universitet, 2011. 237 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 457. Udgivet

  Sagsbehandling af arbejdsliv : Problemer og perspektiver i sygedagpengesager.. / Clausen, Aksel Skovgaard.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2010. 365 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 458. Udgivet

  Seed quality in a value chain perspective : the case of babyleaf products. / Deleuran, Lise Christina.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2011. 171 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 459. Udgivet

  Sikkerhedskultur og arbejdspraksis hos lastvognschauffører : en fortælling om frihed og tanketorsk. / Grøn, Sisse Malene Frydendal.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2008. 195 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 460. Udgivet

  Slum and squatter settlements in Dhaka : a study of the consolidation processes in Dhaka's low-income settlements areas. / Wendt, Susanne.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1997. 298 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 461. Udgivet
 462. Udgivet

  Technology at work : an analysis of contemporary control constellations and work organisation. / Buser, Martine.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2008. 209 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 463. Udgivet

  Teknologi i sundhedssektoren : mellem branchestrategi og brugerinteresser. / Stauning, Inger.

  Roskilde, 1990.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 464. Udgivet

  The Barriers of Innocence : humanitarian intervention and political imagination in a refugee camp for Burundians in Tanzania. / Turner, Simon.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2001. 332 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 465. Udgivet

  The Dichotomy of Prescription and Practise: Managing coastal zones in an imperfect world. / Pedersen, Jesper Duer.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2005.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 466. Udgivet

  The Guided Tour - A Co-produced Tourism Performance. / Meged, Jane Widtfeldt.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2010. 238 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 467. Udgivet

  The impact of dietary fatty acids in common sole larval (Solea solea L.) nutrition. / Lund, Ivar.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2008. 544 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 468. Udgivet

  The Moderate and the Excessive: Malay Consumption in Suburban Malaysia. / Fischer, Johan.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2005. 302 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 469. Udgivet

  Tomorrow's people : Power, participation and community based natural resource management in Southern Thailand. / Funder, Mikkel.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2007. 285 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 470. Udgivet

  Towards Science for Democratic Sustainable Development : Social Learning through Upstream Public Engagement. / Mortensen, Jonas Egmose.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2011. 208 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 471. Udgivet
 472. Udgivet
 473. Udgivet

  Transport demand in product chains : the case of the danish dairy industry. / Nedergaard, Kristen D.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2002.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 474. Udgivet
 475. Udgivet

  Udvikling og deltagelse i forandring på arbejdet : skitser til en psykologisk diskussion af DUA og udvikling igennem arbejdsplads forandringer. / Nielsen, Christel Arendt.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2005.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 476. Udgivet

  Urban air quality modelling and management in Hanoi, Vietnam. / Hung, Ngo Tho.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2010. 175 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 477. Udgivet

  Validering af EIR : et arbejdsepidemologisk monitoringssystem. / Bach, Elsa.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 1998.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 478. Udgivet
 479. Udgivet

  Virksomheders håndtering af regulering af psykisk arbejdsmiljø. / Starheim, Liv.

  Roskilde Universitet, 2013. 355 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 480. Udgivet

  Vækst og fotosyntesetilpasninger hos amfibiske planter. / Nielsen, Søren Laurentius.

  Århus : Nordisk Institut, Aarhus Universitet, 1992. 85 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 481. Udgivet

  Økologisk fødevareforbrug mellem marked, hverdagsliv og visioner om en bæredygtig madkultur. / Ilsøe, Dorthe.

  Roskilde : Roskilde Universitet, 2006. 318 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 482. Forskning › Bidrag til bog/antologi
 483. Udgivet

  90'ernes sociologi : på vej mod en ny stor fortælling?. / Hulgård, Lars; Andersen, John.

  Dansk sociologis historie: et politiseret fag gennem brud og kontinuitet. red. / Finn Hansson; Kurt Aagaard Nielsen. København : Forlaget Sociologi, 1996. s. 341-382.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 484. Udgivet

  ABC-coating : learning from the front-runners. / Holm, Jesper; Stauning, Inger.

  Sucessful environmental management in european companies. red. / J. Conrad. London : Gordon and Breach, 1998. s. 119-142.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 485. Udgivet

  A broader social capital pespective. / Andersen, John; Elm Larsen, Jørgen.

  Measuring the Effects of Education on Health and Civic Engagement: Proceedings of the Copenhagen Symposium. red. / Richard Desjardins. www.oecd.org/ : Organisation for Economic Cooporation and Development, OECD, 2006. s. 141-147.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 486. Udgivet

  A case study on the mplementation of environmental management in catering. / Mikkelsen, Bent Egberg.

  9 texts from a PhD seminar on corporate environmental management: between market and regulation. Roskilde : Roskilde Universitet, 1996.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 487. Udgivet

  Accés au paysage postproductiviste : le cas Danemark. / Agger, Peder Winkel.

  Accés du public aux espaces naturels: outils d'analyse et methodes de gestion. red. / L. Mermet; P. Moquay. Hermés Science Publications, 2002. s. 53-58.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 488. Udgivet

  A changing development space? : the local politics of development in Kiambu, Kenya (1982-92). / Kanyinga, Karuti; Kionda, Andrew; Tidemand, Per.

  The new local level politics in east Africa: studies on Uganda, Tanzania and Kenya. red. / Peter Gibbon. Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 1994. (Research report; Nr. 95).

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 489. Udgivet

  A combined wind and hydro power system. / Sørensen, Bent.

  Renewable Energy: Renewable Energy in Society. red. / Bent Sørensen. Vol. 4 Earthscan Publications Ltd, 2010. s. 126-136.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 490. Udgivet

  A comparison between the Nordic Countries and the European Community : part I. / Illeris, Sven.

  Impact of the development of the Nordic Countries on regional development and spatial organisation in the Community. red. / Noralv Veggeland. København, 1993. s. 7-49.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 491. Udgivet

  Action Research and Interactive Research : A framework for the book. / Svensson, lennart; Nielsen, Kurt Aagaard.

  Action Research and Interactive Research.: Beyond practice and theory. red. / Kurt Aagaard Nielsen; Lennart Svensson. 1.udg. Maastricht, Netherlands : Shaker Publishing, 2006. s. 1-45.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 492. Udgivet

  Action research in three different contexts. / Andersen, John.

  Participation and Power in Participatory Research and Action Research, (Ed.) Marianne Kristiansen & Jørgen Bloch-Poulsen. red. / Marianne Kristiansen; Jørgen Jørgen Bloch-Poulsen. Vol. 1 udgave Aalborg Universitetsforlag, 2014. s. 99-124.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 493. Udgivet

  Adapting to foreign competition : the textile and clothing industry in the Herning-Ikast area of Jutland, Denmark. / Illeris, Sven.

  Small town and rural economic development: a case studies approach. red. / P.V. Schaeffer; S. Loveridge. Westport, Conn : Praeger, 2000.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 494. Udgivet

  Adjustment to reality - Social response to climate changes in Greenland. / Rasmussen, Rasmus Ole.

  Arctic Alpine Ecosystems and People in a Changing Environment. red. / Jon Børre Ørbæk; Roland Kallenborn; Ingunn Tombre; Else Nøst Hegseth; Stig Falk-Petersen; Alf Håkon Hoel. 1. udg. Berlin, Heidelberg, New York : Kluwer Academic Publishers, 2007. s. 167-180.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 495. Udgivet

  Advanced electricity storage technologies. / Sørensen, Bent.

  Fuels and electricity from renewable sources of energy. red. / T. Johansson, H. Kelly, A. Reddy, R. Williams. 1992. s. Chapter 22.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 496. Udgivet

  Aestetics, attitudes and landscapes. / Tress, Bärbel; Tress, Gunther.

  Sustainable landscapes management in southern scandinavia. red. / Roland Gustavsson; Åsa Ode. Vol. 99:1 Alnarp : Department of landscape planning, SLU, 1999. s. 39-55.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 497. Udgivet

  A fair-market scenario of the European energy system. / Sørensen, Bent; Krüger Nielsen, Stefan.

  Long-term integration of renewable energy sources into the European energy system. red. / Bräuer Ukendt; Groschurth Ukendt; Hohmeyer Ukendt; Lehmann Ukendt; Nielsen Ukendt; Sørensen Ukendt; Reetz Ukendt; Weinreich Ukendt. Heidelberg : Physica-Verlag Rudolf Liebig GmbH, 1998. s. 127-186.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 498. Udgivet

  Afgrunden mellem landskabsøkologi og landskabsplanlægning. / Brandt, Jesper.

  Sådan ligger landet: - en antologi om det åbne land. red. / Annelise Bramsnæs; Gregers Algreen-Ussing; Ulla Lunn; Jens Schjerup Hansen. Dansk Byplanlaboratorium, 1987. s. 127.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 499. Udgivet

  A framework for population-level ecological risk assessment.. / Wentsel, Randy; Beyer, Nelson; Forbes, Valery E.; Maund, Steve; Pastorok, Robert.

  Population-level ecological risk assessment.. red. / Lawrence W. Barnthouse; Wayne R. Munns, Jr.; Mary T. Sorensen. Pensacola, FL, USA : C R C Press LLC, 2007. s. 211-238.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 500. Udgivet

  A Good Work : Quality and Values in the Job. / Bilfeldt, Annette; Hofmeister, Elsebeth; Johansen, Hanne Meyer; Jørgensen, Michael Søgård; Stauning, Inger.

  Human Development an Working Life: Work for Welfare. red. / Helge Hvid; Peter Hasle. London : Ashgate, 2003. s. 107-143.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 501. Udgivet

  A Green Corridor within the Øresund Region. / Lohse, Sandrina; Jespersen, Per Homann.

  Rethinking Transport in the Øresund Region: Policies, Strategies and Behaviours. red. / Carl-Magnus Carlsson; Tareq Emtairah; Britta Gammelgaard; Anders Vestergaard; Jens Thidell; Åke Thidell. Lunds Universitet, 2012. s. 51-62.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 502. Udgivet

  A hydrogen future for Denmark. / Sørensen, Bent; Sørensen, F.

  Hydrogen energy progress XII, vol. I. red. / T. Mao; T. Veziroglu. International Association for Hydrogen Energy, 2000. s. 35-40.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 503. Udgivet

  Aktionsforskning. / Nielsen, Birger Steen; Nielsen, Kurt Aagaard.

  Kvalitative metoder: En grundbog. red. / Svend Brinkmann; Lene Tanggaard. København : Hans Reitzel, 2010. s. 97-120.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 504. Udgivet

  Aktionsforskning. / Tofteng, Ditte Maria Børglum; Husted, Mia.

  Samfundsvidenskabernes videnskabsteori : en indføring . red. / Søren Juul ; Kirsten Bransholm Pedersen . København : Hans Reitzel, 2012.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Næste