Luk

Organisationsprofil

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, oprettet i 2006, varetager forskning og uddannelse indenfor en lang række områder relateret til interaktionerne mellem mennesket og dets miljømæssige, samfundsmæssige og rumlige
betingelser.

Instituttet anlægger en holistisk vinkel på løsningen af komplekse miljømæssige og samfundsmæssige problemer. Dets styrke er at kombinere traditionelle fagområder og dermed kunne tilbyde nye perspektiver - og løsninger - på disse problemer. Instituttets arbejdsområde er tilsigtet bredt, idet det udforsker den miljømæssige og menneskelige dynamik over et bredt udvalg af tidslige (fortid, nutid og fremtid) og rumlige (lokale, regionale og globale) skalaer.

Forskningen i instituttet er organiseret i en række tematiske områder i en struktur som opfordrer til tværfagligt og fleksibelt samarbejde. Nuværende fokusområder omfatter populations- og økosystemøkologi, miljøplanlægning og -regulering, mobilitet, turisme og transport, regional planlægning og udvikling, bystudier, bæredygtigt arbejdsliv, landskabsforskning, miljøhistorie, kulturel identitet, bæredygtig fødevareproduktion og vedvarende energi. Nye konstel-lationer af tværfaglige grupper forventes imidlertid at danne sig efterhånden som behovet og mulighederne opstår. Det har høj prioritet for instituttet at styrke samarbejdsrelationerne med offentlige og private aktører og vi tilskynder kraftigt til samarbejde med partnere i industrien, sektorforskningsinstitutioner, regionale institutioner, NGOer og internationale  institutioner.

Instituttet tilstræber aktivt at dets uddannelsesprogrammer modsvarer arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige behov og antallet af udenlandske studerende i vore uddannelsesprogrammer er støt stigende. Instituttet udbyder bachlor- og kandidatuddannelser i Miljøbiologi, Geografi og TekSam, såvel som specialiserede kombinationer af disse uddannelser.

Instituttet udbyder også et internationalt masterprogram i "Environmental Policy and the Global Challenge - International, Regional and Local Perspectives", en master-uddannelse i Kulturplanlægning og en diplomuddannelse for turistførere.

Endvidere udbydes en ny kandidatuddannelse i Sundhedsfremme. Endelig er instituttet vært for den nationale forsker-skole GESS (Graduate School of Environmental Stress Studies, http://www.ruc.dk/gess) og forskerskolerne i TekSam
og Miljøvidenskab, ligesom instituttet er partner i forskerskolen "Business, Society and Globalization" (http://www.ruc.dk/ssc/forskning/phd/phd_society/).

Instituttets faciliteter omfatter et kvartærtids argon-daterings laboratorium, financieret af en 12 mio.kr. bevilling fra VILLUM KANN RASMUSSEN fonden, den eneste af sin slags i Danmark, en moderne GIS-facilitet inklusive et omfattende  arkiv over både moderne og historiske rumlige data, et kortlaboratorium, et pollenanalyselaboratorium, analytiske
laboratorier udstyret bl.a. til elementar-, næringsstof- og HPLC-analyser, klimarum og et jordanalyselaboratorium.
Instituttet har også adgang til RUCs to feltstationer, beliggende ved Isafjorden (http://www.ruc.dk/inst1/forstudents/fieldstations/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Universitetsvej 1
4000
Roskilde
Danmark

Publikationer

(5834)

Vis alle »

Aktiviteter

(3415)

Vis alle »

Priser

(11)

Vis alle »

ID: 552339