Luk

Organisationsprofil

Forskningsgruppen IMFUFA (Indsatsområdet for Studiet af Matematik og Fysik samt deres Funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelser), står for en bestemt tilgang til fagene matematik og fysik, hvor disse både dyrkes internt - som rene videnskaber i sædvanlig forstand – og i forhold til deres placering og rolle i omverdenen, som fag der gøres til genstand for undervisning, fag der anvendes til eksterne formål uden for deres egne rammer, og fag med særlige videnskabshistoriske, -filosofiske og –sociologiske karakteristika. Man kan sige at tilgangen har tre dimensioner, i (inden for) fagene, med fagene, og om fagene, hvori også indgår de to fags didaktik. Det er selve integrationen af disse tre dimensioner der er pointen med IMFUFA.

Siden IMFUFAs oprettelse, først som institut i 1978, siden som forskningsgruppe i NSM, er der sket en systematisk strategisk satsning på at udvikle en række forskningsmæssige tyngdepunkter, der har samlet store dele af IMFUFAs forskning: Amorfe og bløde stoffers struktur og dynamik, der danner rammen om den teoretiske og eksperimentelle forskning i fysik, og som rummer grundforskningscentret ”Glas og Tid” (oprettet i 2005); Matematisk modellering og dens grundvidenskabelige forudsætninger (navnlig i tilknytning til modellering af biologiske systemer), der dels danner rammen om forskningen i og med matematik, dels om en del af virksomheden der handler om matematik og fysik; Matematikkens og fysikkens didaktik, der danner rammen om hovedparten af forskningen om matematik og fysik, vedrørende såvel disse fags didaktik som deres videnskabsteori og historie.

Det er centralt at der er mange tværgående forbindelser mellem de tre tyngdepunkter – fx spiller matematiske modeller en central rolle i dem alle – og de fleste af IMFUFAs matematikere og fysikere har et ben i mere end én lejr. Til billedet hører tillige, at IMFUFA på alle tre tyngdepunkter i mange år har ligget i fronten når det gælder grundlæggelsen og opbygningen af en sådan forskningsvirksomhed i Danmark. Tyngdepunkterne har siden vist sig at blive forskningsmæssige vækstområder også ved andre institutioner i landet.

Data om IMFUFA
Forskningsgruppen rummer 10 matematikere og 9 fysikere (dog kun svarende til 7,8 årsværk) samt TAPer.  Hertil kommer 10 ph.d-studerende og 2 postdocs samt eksterne lektorer. Kandidaterne i matematik og /eller fysik kan groft set deles i tre beskæftigelsesgrupper: Ca. 1/3 går til forskning via ph.d.-studier (ofte erhvervet ved andre universiteter), ca. 1/3 til gymnasieskolen, ca. 1/3 til diverse andre job, bl.a.  inden for formidling, anvendelse, administration, ledelse i erhvervslivet m.m..

 
 

Vis alle »

Aktiviteter

(514)

Vis alle »

ID: 1050105