Luk

Organisationsprofil

Rammen for vores forskning er at sproglige strukturer opstår og udvikler sig i menneskelig interaktion og gør det muligt at varetage specifikke socio-kognitive opgaver. Inden for denne ramme søger vi svar på to spørgsmål. Hvilke socio-kognitive opgaver varetager et sprog? Og i kraft af hvilke strukturer varetager et sprog disse opgaver? Fælles for os er at vi generaliserer over sprogbrugen og gør det ud fra den faktiske, konkrete sprogbrug. Nogle gør det ud fra sprogbrugen i den brede offentlighed, fx aviser, andre ud fra sprogbrugen i meget specifikke kontekster, fx retssager. Undersøgelsen af sprogets strukturer omfatter et nutidigt såvel som et historisk perspektiv (grammatikalisering). Undersøgelsen af sprogets opgaver har et etnografisk, interaktionsanalytisk tilsnit (kognitiv etnografi).

 

Vis alle »

Aktiviteter

(448)

Vis alle »

ID: 552432